อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ทปอ.เตรียมหาทางออกทีแคสปี64

หลัง ครม.มีมติเลื่อนเปิดเทอม1/2563 ทปอ.เตรียมหาทางออกการรับนิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รับกระทบเป็นลูกโซ่ เล็งขยับปฏิทินการสอบต่างๆของปีหน้า พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 06.17 น.


เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทันทีที่ ทปอ.รับทราบมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค.2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.2563 ก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงทางออกการรับนิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2564ที่ทุกฝ่ายเดินไปด้วยกันได้

ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2563 คือ วันที่ 30 เม.ย.2564 ตามกระบวนการ คือ เราจะมีการจัดสอบโอเน็ต, การสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ แกต ,การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ หรือ แพต, วิชาสามัญ 9 วิชาหลังจากที่นักเรียนจบหลักสูตร ม.6 แล้ว

" โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการสอบเดือน พ.ค. 2564 ประกาศผลคะแนนสอบต่างๆในเดือน มิ.ย.2564,กระบวนการรับสมัครเริ่มกลางเดือน มิ.ย.2564 และประกาศผลปลายเดือน มิ.ย.หรือ ต้นเดือน ก.ค.2564 ซึ่งก็จะกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยที่เปิดภาคเรียนในเดือน มิ.ย. โดยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ.ที่เปิดเทอมเดือน มิ.ย.มีประมาณครึ่งหนึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งเมื่อมีการขยับเปิดเทอมของโรงเรียนมัธยมฯ ก็กระทบกระบวนการรับสมัครและเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นลูกโซ่ อย่างไรก็ตามขอให้นักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องกังวลใจ ขณะนี้ยังพอมีเวลาที่ผู้ใหญ่ของทุกฝ่ายจะได้มีการทบทวนถึงผลกระทบต่างๆ และช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดที่ให้ทุกคนเดินไปด้วยกันได้ทั้งระบบ” ดร.พีระพงศ์ กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    29%
  • ไม่เห็นด้วย
    71%

บอกต่อ : 41