อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

17เม.ย.นี้ทปอ.เปิดระบบรับสมัครทีแคสรอบ 3

ทปอ.เปิดรับสมัครรอบ 3 รับตรงร่วมกัน วันที่ 17 เม.ย.- 27 เม.ย.63 ย้ำไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่ควรเสี่ยงสมัคร พบภายหลังคัดชื่อออก พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 07.23 น.


เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคสของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรับสมัครทีแคสประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควต้า และ การเตรียมการรับสมัครทีแคสรอบ 3 รับตรงร่วมกัน (แอดมิชชั่น 1) และ รอบ 4 แอดมิชชั่น 2 ว่า สำหรับทีแคส รอบ 2 โควต้า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประมวลผล ซึ่งจะประกาศผลในระบบ รอบ 2 วันที่ 22 เม.ย.นี้

ส่วนทีแคสรอบ 3 และ รอบ 4 นั้น ขณะนี้ระบบทีแคสได้เปิดระบบให้นักเรียนเข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยวันที่ 7-26 เม.ย.นี้ นักเรียนต้องเข้ามาตรวจสอบคะแนนต่างๆ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)จัดสอบ ซึ่งเป็นคะแนนที่ต้องใช้ในการสมัครรอบ 3 และ รอบ 4 ได้แก่ คะแนนโอเน็ต ,แกต-แพต,วิชาสามัญ 9 วิชา

โดย ทปอ.ดึงคะแนนมาจาก สทศ. หากนักเรียนพบว่าข้อมูลผิดพลาด ให้แจ้งแก้ไขโดยเร็ว แนบหลักฐานโดยดึงคะแนนจากระบบของ สทศ.เป็นไฟล์ PDF แนบส่งให้ ทปอ. เพื่อแก้ไข โดยต้องดำเนินการภายในวันที่ 26 เม.ย.นี้ เพราะ ทปอ.จะเปิดรับสมัครรอบ 3 วันที่ 17 เม.ย. และปิดระบบการรับสมัครรอบ 3 ในวันที่ 27 เม.ย.2563

จากนั้นจะส่งคะแนนต่างๆให้ มหาวิทยาลัยประมวลผล หากนักเรียนส่งแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ระบบทีแคสปิดแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะไม่ได้รับข้อมูลที่อัพเดท

ดร.พีระพงศ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำลังจะส่งคะแนนเฉลี่ยระดับม.มปลาย หรือ จีแพกซ์ 6 ภาคเรียน จากโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ ทปอ.ในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ทปอ.จึงขอให้นักเรียนทุกคนเข้ามาตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.2563 โดยตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ จีแพกซ์ 6 ภาค, คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ, จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญมาก เพราะเป็นคุณสมบัติในการสมัครทีแคสรอบ 3 และ รอบ 4

“ขอให้ทุกคนอ่านระเบียบการสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆให้ละเอียด เพราะการสมัครทีแคสรอบ 3 เป็นรอบรับตรง ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เฉพาะของแต่ละสถาบัน ขอให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติตนเองให้ดี หากไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ก็ไม่ควรเสี่ยงหรือท้าทายสมัคร หากผ่านการคัดเลือกและมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าไม่มีคุณสมบัติ ก็จะถูกคัดชื่อออก ดังนั้น อย่าได้ท้าทายเพราะจะเสียอนาคต” ดร.พีระพงศ์ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47