อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

วท.ปราจีนบุรีผลิตหุ่นยนต์บริการผู้ป่วยโควิด

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ผลิตหุ่นยนต์บริการผู้ป่วยโควิด ลดการใช้ชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ได้ ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.39 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใช้ศักยภาพของอาชีวะ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติการดูแลรักษาและคัดกรองผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด - 19 นั้น

ขณะนี้ มีสถานศึกษาในสังกัดสอศ.หลายแห่งได้ดำเนินการคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะครู ได้ร่วมกันประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมท ทำเป็นต้นแบบเพื่อช่วยขนย้ายอาหาร ยาและอุปกรณ์ เข้าไปในห้องปลอดเชื้อแทนแพทย์และพยาบาล และมีระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านการใช้โทรศัพท์หรือไอแพดซึ่งหุ่นยนต์ต้นแบบมีรัศมีการใช้งานไกลในระยะ 8 เมตร และแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเข้าไปในห้องปลอดเชื้อ เพื่อลดการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่มีจำกัดและใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งไป

ทั้งนี้ได้นำไปทดลองใช้ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เมื่อหุ่นยนต์ต้นแบบสมบูรณ์แล้ว สอศ.มีเป้าหมายให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพด้านหุ่นยนต์นำไปสร้างเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยโควิด- 19 ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น