อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

วท.ปราจีนบุรีผลิตหุ่นยนต์บริการผู้ป่วยโควิด

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ผลิตหุ่นยนต์บริการผู้ป่วยโควิด ลดการใช้ชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ได้ ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.39 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใช้ศักยภาพของอาชีวะ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติการดูแลรักษาและคัดกรองผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด - 19 นั้น

ขณะนี้ มีสถานศึกษาในสังกัดสอศ.หลายแห่งได้ดำเนินการคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะครู ได้ร่วมกันประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมท ทำเป็นต้นแบบเพื่อช่วยขนย้ายอาหาร ยาและอุปกรณ์ เข้าไปในห้องปลอดเชื้อแทนแพทย์และพยาบาล และมีระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านการใช้โทรศัพท์หรือไอแพดซึ่งหุ่นยนต์ต้นแบบมีรัศมีการใช้งานไกลในระยะ 8 เมตร และแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเข้าไปในห้องปลอดเชื้อ เพื่อลดการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่มีจำกัดและใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งไป

ทั้งนี้ได้นำไปทดลองใช้ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เมื่อหุ่นยนต์ต้นแบบสมบูรณ์แล้ว สอศ.มีเป้าหมายให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพด้านหุ่นยนต์นำไปสร้างเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยโควิด- 19 ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น