อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

คปพ.ปลื้มงานปฏิรูปพุทธคณะสงฆ์ปรับตัวช่วงโควิด

คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ปลื้มงานปฏิรูปพุทธคณะสงฆ์ปรับตัวช่วงโควิด ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.09 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย.พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รักษาการเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางคณะสงฆ์สามารถทำโครงการเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ ประชาชนที่เดือดร้อนได้

โดยสามารถใช้สิทธิ์ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ของบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในส่วนที่สปสช. ได้กระจายงบฯมาที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบค.) ได้ ซึ่งทางนายกอบต.มีอำนาจในการอนุมัติได้เลย เพื่อนำมาซื้อหน้ากากผ้า เจลล้างมือ และของใช้ที่จำเป็น ช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโรตโควิด-19 ได้ทันที ในวงเงินฉุกเฉิน ไม่เกิน 100,000 บาท 

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังทำให้คณะสงฆ์ต้องปรับตัวในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในหลายเรื่องเกิดผลเป็นรูปธรรม และประกฎสู่สาธารณชนมากขึ้น เช่น งานด้านสาธารณสงเคราะห์ การจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 งานด้านพระพุทธศาสนา 4.0 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคณะสงฆ์มากขึ้น เช่น การประชุมคณะสงฆ์ในหลายพื้นที่ ได้มีการนำระบบวิดีโอคอลมาประชุม เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น