อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

ทปอ.หนุนลดสอบซ้ำซ้อนเด็กม.6เหลือข้อสอบเดียว

"พีระพงศ์" เผย ทปอ.หนุนลดสอบซ้ำซ้อนเด็กม.6เหลือข้อสอบเดียว รวมข้อสอบโอเน็ตกับ วิชาสามัญ 9 วิชา เข้าเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.18 น.


เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผช.เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการรวมข้อสอบโอเน็ตกับ วิชาสามัญ 9 วิชา เข้าเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เป็นแนวทางที่ตรงกับสิ่งที่ ทปอ.คิด เนื่องจาก ทปอ.มีแนวคิดที่จะปรับปรุงข้อสอบและจะใช้ข้อสอบใหม่ปีการศึกษา 2566  โดยเห็นว่าควรลดจำนวนการสอบลง

ซึ่งข้อสอบวัดความรู้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนความรู้ และส่วนความถนัด โดยส่วนความรู้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนความรู้พื้นฐาน ซึ่งก็คือข้อสอบโอเน็ตเดิม และ ส่วนความรู้ประยุตก์ หรือวิชาสามัญ 9 วิชา เช่น ข้อสอบคณิตศาสตร์ 1 เป็นส่วนพื้นฐาน กับ คณิตศาสตร์ 2 ส่วนความรู้ประยุตก์ ซึ่งแล้วแต่ว่านักเรียนจะเลือกสอบดังนั้น ผลสอบออกมาแล้ว ข้อนี้เป็นความรู้พื้นฐาน ข้อนี้เป็นความรู้ประยุกต์ ก็นำไปใช้งานอย่างไรก็สามารถนำคะแนนไปใช้ได้  แต่เนื่องจากข้อสอบโอเน็ตเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่ง ทปอ.ไม่สามารถก้าวล่วงได้ จึงต้องยุติแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตามล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ ทปอ.ได้ประชุมร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งมีผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ด้วย  

ทปอ.จึงได้นำเสนอแนวคิดดังกล่าว และ ผู้บริหาร สพฐ.ก็เห็นด้วยและรายงานให้ รมว.ศึกษาธิการทราบ และ รมว.ศธ.ก็เห็นด้วย จึงได้มีการประชุมร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการอีกครั้ง เมื่อที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ ก็ต้องมีการนำไปประชุมหารือเพื่อที่จะดำเนินการต่อ
 
ส่วนปฏิทินการสอบโอเน็ต แกต/แพต วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น ดร.พีระพงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 ก.ค.2563 และปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 เม.ย.2564 ก็ส่งผลกระทบต่อปฏิทินการสอบแน่นอน

รวมทั้งกระบวนการระบบทีแคส 2564 แต่ขณะนี้ปฏิทินที่จะเลื่อนการสอบ ทปอ.มีข้อเสนอบเบื้องต้นแล้ว ซึ่งได้หารือกับ สพฐ.และ สทศ.แล้ว ก็เห็นด้วย แต่ยังไม่ได้หารือกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าจะลงตัวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

ทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปอย่างช้าที่สุด คือ หลังเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 หรือ เดือน ก.ค.-ส.ค.นี้  เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัว แต่ข้อสรุปดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสามัญ ทปอ.ก่อน ซึ่งขณะนี้ ทปอ.มุ่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อน เช่น การปรับปรุงการสรอน การช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนทีแคสปี2564 ยังสามารถรอได้ แต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้ง และเนื่องจากปีการศึกษา 2564 ระบบทีแคสรอบ 3 กับ รอบ 4 ก็จะทำให้ระยะเวลาการประมวลผลสั้นลง ดังนั้นการเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีนี้ จากผลของโควิด-19 ก็จะส่งผลต่อทีแคส 2564 แต่ก็คงไม่มาก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51