อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

แจงตั้งอาชีวศึกษาภูมิภาค6เขตไม่ซ้ำซ้อน

ที่ปรึกษารมว.ศธ. เผย ปรับโครงสร้างศธ.เดินหน้าได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อย แจง การอาชีวศึกษาภูมิภาค6เขตไม่ซ้ำซ้อน ชี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาของประเทศมีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน   อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น.


เมื่อวันที่ 12 พ.ค.นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงโคงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า การปรับปรุงโครงสร้างศธ.ถือว่าเดินหน้าได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด 

พร้อมให้มีการแก้ไขอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53(3)และ(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการมีอาชีวศึกษาภูมิภาค 6 เขต ซึ่งในส่วนของโครงสร้างอาชีวศึกษาภูมิภาคนั้นก็ได้มอบหมายให้นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ไปดูต่อว่าในอาชีวศึกษาภูมิภาค 6 เขตจะรวมกลุ่มจังหวัดไหนบ้าง และมีการสร้างความเชื่อต่อของการทำงานจากส่วนกลางและระดับเขตแบบใด
 
ต่อข้อถามว่ากลุ่มเครือข่ายอาชีวศึกษาคัดค้านการตั้งอาชีวศึกษาภูมิภาค 6 เขตเนื่องจากมองว่าการเป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับการทำงานของสถาบันอาชีวศึกษาและเพิ่มคนเพิ่มภาระงานนั้น นายวราวิช กล่าวว่า ยืนยันว่าการตั้งอาชีวศึกษาภูมิภาค 6 เขตไม่ใช้เรื่องซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระคนหรืองานอย่างแน่นอน

เนื่องจากผู้บริหารอาชีวศึกษาภูมิภาคจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ 9 และก็ต้องเป็นการคัดเลือกจากคนในศธ.อยู่แล้ว อีกทั้งอาชีวศึกษาภูมิภาคที่ตั้งขึ้นใหม่ก็เพื่อมาดูแลวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีอยู่หลายร้อยแห่งทั่วประเทศ เพราะที่ผ่านมาภาระการบริหารหลักเกี่ยวกับวิทยาลัยจะตกอยู่ที่เลขาธิการกอศ.

ดังนั้นเมื่อมีผู้บริหารอาชีวศึกษาภูมิภาคเกิดขึ้นก็สามารถบริหารจัดการกันเองระดับพื้นที่ได้ โดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ยังอ่อนแอและต้องเร่งเติมเต็มคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษาภาพรวมของประเทศ รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษามีความเข้มแข็งสามารถทำหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบได้อยู่แล้ว ซึ่งตนมองว่าไม่เกี่ยวข้องกัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    6%
  • ไม่เห็นด้วย
    94%

บอกต่อ : 29