อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

พว.เปิดให้โหลด "อีบุ๊ก"ระดับประถมฯ-มัธยมฯ-อาชีวะ ฟรี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ จัด E-BOOK หนังสือเรียนของ พว. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนโหลดใช้ฟรีก่อนเปิดเทอม ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.03 น.


นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2563  พว.ได้จัดเตรียม E-BOOK สำหรับให้นักเรียนที่ใช้หนังสือเรียนของ พว. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้ใช้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

รวมถึงได้เตรียมคู่มือครู แผนการสอน วิดีโอการจัดการเรียนการสอน ที่น่าสนใจ น่าเรียน โดยมีทั้งภาพ แสง สี เสียง ให้แก่ครูผู้สอนด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19
 
“พว. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสถานศึกษาและครู ที่ใช้หนังสือ แบบเรียนของ สำนักพิมพ์ พว. ทุกระดับชั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง E-BOOK แต่ละชุดจะมีมูลค่ากว่า 800 บาท แต่ พว.ต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครู สถานศึกษา และนักเรียนโดยเปิดให้ เข้าชมได้ที่ https://www.iadth.com/ ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563” นายอภิชาติ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44