อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ดันเกลี่ยนศ.วารสารฯมธ.ล้น หลังคิดคะแนนTCAS3ผิด

ประชาคมวารสารศาสตร์ฯมธ.ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงสภา มธ.หวั่นรักษาคุณภาพคณะไม่ได้ ด้านผู้บริหาร มธ.เสนอ 4 ทางจูงใจนักศึกษา หลังประกาศคะแนน TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนผิดพลาด ทำยอดรับนักศึกษาพุ่งสูงเท่าตัว อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.31 น.


เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ในฐานะตัวแทนประชาคมวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับเข้าของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)ประจำปี 2563 ต่อ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

โดย ดร.ดวงแก้ว กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจาก มธ.ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 เรื่องการแก้ไขปัญหา การประกาศคะแนน TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนผิดพลาด โดยกําหนดให้มีการรับเพิ่มผู้สมัครที่มี คะแนนรวมสูงกว่าคะแนนต่ำสุดของผู้ได้รับสิทธิเข้าศึกษาในคณะวารสารฯ

ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ประสงค์รับการเยียวยาตามประกาศอีก 198 คน เมื่อรวมกับจำนานที่ประกาศผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 87 คน และถ้ารวมกับจำนวนรับใน TCAS รอบ 4 อีก 120 คน จะทําให้ยอดรวมสูงกว่าจํานวนรับที่คณะวารสารฯ กําหนดในแต่ละปีไว้ที่ 220 คน ซึ่งมากเป็นเท่าตัว และการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบไปยัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาคมคณะวารสารฯ ซึ่งจํานวนนักศึกษาที่มากขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อการรักษาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ด้าน รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวภายหลังการหารือกับตัวแทนประชาคมวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ว่า ขณะนี้ถือว่าทั้ง 198 คนเป็นนักศึกษา มธ.แล้ว และเพื่อเป็นการประนีประนอมทั้ง 2 ฝ่าย มหาวิทยาลัยได้เสนอ 4 ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา

ได้แก่ 1. มาตรการจูงใจ ไม่ได้บังคับ โดยให้นักศึกษาเลือกคณะอื่นๆใน มธ.  โดยจะมีการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณบดีทุกคณะเข้าร่วม  หากทุกคณะยินดีช่วยเหลือ เราก็จะส่งนักศึกษาไปตามความประสงค์ โดยพิจารณาจากคะแนนด้วย ถ้าคะแนนถึงก็ไปได้เลย ถ้าคะแนนเกือบถึง ก็จะขอให้คณบดีพิจารณาอะลุ้มอล่วยให้ 

2.เข้าโครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร หรือ Thammasat Frontier School ให้นักศึกษาเรียนแบบไม่สังกัดคณะในภาคเรียนที่ 1-3 เพื่อจะได้ค้นหาตัวตนก่อนตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบ หลักสูตรที่ใช่ ในภาคเรียนที่ 4 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ มี 9 คณะ 11 หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการนี้ แต่หากมั่นใจว่าสนใจคณะวารสารฯ ก็เลือกได้

โดยจะเพิ่มที่นั่งในส่วนนี้ให้ เพื่อไม่ให้กระทบกับที่นั่งเดิม ซึ่งกำหนดไว้ปีละ 10-15 ที่นั่ง 3. นักเรียนยังคงเลือกเรียนวารสารฯตามเดิม และ 4.สามารถสละสิทธิ TCAS รอบ 3 แล้วไปสมัครในระบบ TCAS รอบ 4 ได้ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครถึงวันที่  20 พ.ค.นี้  มั่นใจว่าทั้ง 4 ช่องทางนี้จะลดจำนวนภาระของคณะวารสารฯลง ซึ่งตัวแทนคณาจารย์คณะที่ร่วมหารือพอใจ แต่ก็ขอเวลาไปแจ้งให้อาจารย์อื่นในคณะให้ทราบก่อน

“หลังจากที่ผมประชุมกับคณบดีคณะอื่นๆแล้ว ก็จะมีการประชุมออนไลน์กับนักเรียนทั้ง 198 คน เพื่อเสนอทางออก โดยทางเลือกที่ 1 การย้ายคณะ จะให้เวลาจนกว่าจะเปิดภาคเรียน แต่ถ้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดยังเลือกอยู่กับคณะวารสารฯ อธิการบดี มธ.ก็ได้ให้คำมั่น 3 เรื่องว่า จะให้คณะวารสารฯขออัตรากำลังเพิ่มได้ตามสมควร

โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว , เพิ่มงบฯในการจ้างอาจารย์พิเศษ และจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการสอน การพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติเพื่อรองรับนักศึกษากลุ่มนี้ได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือกันว่า จำนวนนักศึกษาที่คณาจารย์รับได้ อยู่ที่ 110 คน และยืนยันว่า การรับทีแคสรอบ 4 ยังคงอยู่ที่ 120 คนตามเดิม” รศ.ดร.ชาลี กล่าว

สำหรับการแต่งตั้งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคนใหม่แทน ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบในกรณีนี้นั้น ประชุมสภา มธ.ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี มธ.ในการพิจารณาแต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะวารสารฯ ซึ่งคาดว่า จะเป็น รศ.ปัทมา สุวรรณภักดี มารักษาการแทน

ขณะที่ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งทางหาวิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่ และได้ชี้แจงกับเด็กและผู้ปกครองไปบ้างแล้วว่า เรื่องนี้ไม่มีการทุจริต และไม่ได้ตั้งใจ

อย่างไรก็ตามตนได้คุยกับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ.ไปแล้วว่าต้องดูว่าผิดพลาดเพราะอะไร หาทางแก้ไขให้ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยดูอย่างรอบด้าน ให้มีคนเสียประโยชน์น้อยที่สุด ศึกษาระเบียบและกติกาต่างๆ เพราะคงไม่สามารถแก้ไขได้เร็ว ตลอดจนให้เร่งตั้งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคนใหม่แทน .
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51