อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

กรมศิลป์ตั้งกก.ตรวจสอบวิหารวัดเจดีย์หลวงเชียงแสน

อธิบดีกรมศิลปากร แจงแมลงกินเนื้อไม้ทำอาคารหลังคาคลุมวิหารวัดเจดีย์หลวง เชียงแสน เสียหาย ไม่ใช่ไม้ไม่ได้คุณภาพ สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบความเสียหายและแก้ไขโดยด่วน พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.46 น.


เมื่อวันที่ 21 พ.ค.นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดการชำรุดขึ้นภายในวิหารวัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และมีการตั้งข้อสงสัยว่ากรมศิลปากรปล่อยให้ผู้รับเหมานำไม้ไม่ได้คุณภาพมาบูรณะวิหารหรือไม่ นั้น  ขอชี้แจงว่าโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้รับงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 45ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งโครงการขอรับเงินงบฯตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556

โดยเป็นได้รับงบฯรายจ่ายประเภทเงินงบอุดหนุน ตามแผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว จำนวน 44,850,000 บาท และวัดเจดีย์หลวงสมทบ อีก 50,000 บาท  

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการบูรณะอาคารหลังคาคลุมวิหาร งบฯ 15 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการบูรณะอาคารหลังคาคลุมวิหาร งบฯ 15 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการบูรณะอาคารหลังคาคลุมวิหาร งบฯ 5.4 ล้านบาท และงานก่อสร้างปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อีก 9.6 ล้านบาท
          
นายประทีป กล่าวต่อไปว่า กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้โอนเงินงบประมาณให้แก่วัดเจดีย์หลวง ซึ่งทางวัดจะเป็นผู้ว่าจ้างและเป็นคู่สัญญากับเอกชนที่เข้ามารับงานจ้าง ส่วนการบริหารสัญญาจ้างทางวัดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ร่วมกับกรรมการที่วัดคัดสรรแล้วให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงาน มีหน้าที่กำกับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กรมศิลปากรอนุมัติ ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้ตรวจสอบเสาไม้ที่นำมาใช้งาน พบว่าเป็นเสาไม้เนื้อแข็ง และในระหว่างการก่อสร้างได้มีการขออนุมัติใช้วัสดุจากผู้รับจ้างถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
              
สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานระยะที่ 1 ส่งผลให้ยอดฉัตรเหนือพระธาตุวัดเจดีย์หลวงหักพับลงมา และพบรอยแตกร้าวรอบองค์พระธาตุเพิ่มเติมบางส่วน ทางสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ในขณะนั้น ได้รับงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2555 และได้รับเงินสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 จำนวน 550,000 บาท ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเจดีย์หลวงแต่อย่างใด
             
ทั้งนี้ จากการสำรวจความเสียหายอาคารหลังคาคลุมวิหารวัดเจดีย์หลวง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า เกิดจากแมลง (ปลวก, แมลงภู่) กินและเจาะเนื้อไม้ ทำให้เสาไม้บางต้นสูญเสียกำลังและความสามารถในการรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาที่มีน้ำหนักมาก จึงเกิดการถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาไม้ต้นอื่นๆ ให้รับน้ำหนักจากโครงสร้างหลังคาเพิ่มขึ้นไปจากเดิม อาจจะต้องจำกัดการใช้งานอาคาร

พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งค้ำยันเสาอาคารทุกต้นโดยใช้เหล็กรูปพรรณ เพื่อช่วยในการรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาไว้ก่อน โดยกรมศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมและพิจารณาหาทางแก้ไขโดยด่วนแล้ว.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47