อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

สช.จับมือ15พันธมิตรผุดนวัตกรรมเรียนออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จับมือ 15 พันธมิตรทั้งรัฐและเอกชน ร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.50 น.


เมื่อวันที่ 22 พ.ค.นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยนายอรรถพล กล่าวว่า  จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนรวมถึงการศึกษา

ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความห่วงใยในการจัดการศึกษา อีกทั้งห่วงใยในสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ (Online Learning) จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่มีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ขึ้น 

เลขาธิการกช. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สช. และพันธมิตรทั้ง 15 องค์กร จึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย

โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ICDL Thailand บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด 

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) www.opec.go.th เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่ URL https://odlc.opec.go.th/

จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่งสช.จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผล หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2282-1000 สายด่วน 1693

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45