อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

พว.แบ่งปันซื้อข้าวหอมมะลิแจกชุมชนดุสิต-วัด

พว.ควักกระเป๋า ซื้อข้าวหอมมะลิร่วมแบ่งปันให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ชุมชนดุสิต - วัด รวม 30 ตัน เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.37 น.


เมื่อวันที่ 30 พ.ค.  ดร. ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต ได้ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 25 ตัน  5,000ถุง เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตดุสิต ที่ได้รับผลกระทบ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีพล.ต. อ. ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

ดร.ศักดิ์สิน กล่าวว่า เจตนาในการมอบข้าวสารให้กับชุมชนเขตดุสิตครั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันความมีน้ำใจการแบ่งปันซึ่งกันและกันในยามที่ประเทศเราประสบภาวะวิกฤตแบบนี้ พี่น้อง ประชาชน ซึ่งเจอสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ถ้าเราได้แบ่งปันตามกำลังที่เราสามารถทำได้จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวอย่างแก่พี่ เพื่อน พี่น้อง คนอื่นให้เห็นว่า เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติเราจะต้องออกมาแชร์และช่วยเหลือกัน และร่วมมือกันประเทศเราก็จะไปได้

“ผมได้สั่งข้าวสารจากชาวนาในจังหวัดสุรินทร์มา 30 ตัน แบ่งให้วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานี ไป 5 ตัน เพื่อให้ท่านไปทำกิจของท่าน และอีก 25 ตัน ก็มามอบให้เขตดุสิต ให้แจกชุมชน 4,000 ถุง และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตดุสิต 1,000 ถุง โดย พว.จะดูสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ต่อไปอีก 

หากประชาชนยังไม่บรรเทาความเดือดร้อน พว. ก็จะเข้าไปช่วยอีก เท่าที่จะทำได้”ดร.ศักดิ์สิน กล่าวและว่า ผมจะทำไปเรื่อย ๆ โดยจะดูสถานการณ์จะประสานกับเขตดุสิต ถ้าต้องการความช่วยเหลือ และถ้าผมแบ่งปันได้ก็จะแบ่งปันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

พล.ต.อ.ชินทัต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ พว. ที่มอบข้าวสารให้เขตดุสิตแจกจ่ายพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพราะขณะนี้มีอีกหลายครอบครัวที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ อย่างน้อยข้าวสารที่ พว.มอบให้ ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้หลายมื้อ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41