อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

แจ้งพศจ.ประสานคณะสงฆ์ตั้ง "ตู้พระทำ นำสุข" ช่วยประชาชน 

‘ณรงค์’ มอบ สำนักพุทธฯจังหวัด ประสานคณะสงฆ์ตั้ง ‘ตู้พระทำ นำสุข’ เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.24 น.


เมื่อวันที่ 23 พ.ค.นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ได้ประชุมคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศขยายผลจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

 โดยให้ดำเนินการจัดทำ 1.ตู้พระทำ นำสุข และ2.สวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้แต่ละพศจ.นำไปต่อยอดแนวคิด และขับเคลื่อนร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป โดยตู้พระทำ นำสุข จะเป็นการให้พระสงฆ์นำอาหารจากการบิณฑบาตที่นอกเหนือจากการฉันไปใส่ตู้ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปใช้ ส่วนสวนครัว นำสุข จะเป็นการให้วัดที่มีความพร้อมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายผลผลิตให้กับประชาชนที่เดือดร้อน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น