อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

แจ้งพศจ.ประสานคณะสงฆ์ตั้ง "ตู้พระทำ นำสุข" ช่วยประชาชน 

‘ณรงค์’ มอบ สำนักพุทธฯจังหวัด ประสานคณะสงฆ์ตั้ง ‘ตู้พระทำ นำสุข’ เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.24 น.


เมื่อวันที่ 23 พ.ค.นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ได้ประชุมคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศขยายผลจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

 โดยให้ดำเนินการจัดทำ 1.ตู้พระทำ นำสุข และ2.สวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้แต่ละพศจ.นำไปต่อยอดแนวคิด และขับเคลื่อนร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป โดยตู้พระทำ นำสุข จะเป็นการให้พระสงฆ์นำอาหารจากการบิณฑบาตที่นอกเหนือจากการฉันไปใส่ตู้ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปใช้ ส่วนสวนครัว นำสุข จะเป็นการให้วัดที่มีความพร้อมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายผลผลิตให้กับประชาชนที่เดือดร้อน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น