อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

สช.คุมเข้มเปิดหลักสูตรระยะสั้นไม่ได้มาตรฐาน

เลขาธิการกช.แจง วิทยาลัยอาชีวเอกชนที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นต้องยื่นขออนุญาตเปิดหลักสูตรจากสช.เท่านั้น ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา ชี้ เพื่อต้องการคุมมาตรฐานหลักสูตร จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.40 น.


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.นายอรรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชนไปเปิดสูตรหลักหสูตรระยะสั้นนอกที่ตั้งในลักษณะหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ซึ่งการไปเปิดหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะนี้สถานศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดหลักสูตรระยะสั้นมาที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เท่านั้น

เพราะขณะนี้สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นมีความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายสช.ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้รับทราบแล้ว  โดยหากเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นจะต้องแจ้งขออนุญาตการเปิดหลักสูตรไปที่สกอ.และสอศ.ได้
 
‘สช.ไม่ได้ปิดกั้นหากสถานศึกษาเอกชนจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น แต่ต้องการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้มีคุณภาพ และไม่ใช่เป็นการเปิดหลักสูตรที่ไปซ้ำซ้อนกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยจะต้องมาขออนุญาตการเปิดหลักสูตรจากสช.เนื่องจากเป็นอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้นหากสถานศึกษาเอกชนแห่งใดฝ่าฝืนเปิดหลักสูตรระยะสั้นจะมีความผิดถูกดำเนินคดีอาญา อย่างไรก็ตามขณะนี้ผมได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว”เลขาธิการกช.กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57