อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

มส.ผ่อนปรนให้วัดจัดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

โฆษกพศ. เผย ที่ประชุมมส.เห็นชอบผ่อนปรนให้วัดจัดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ย้ำ ต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาลและสธ.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 07.06 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า มส.มีมติให้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 5-6 ก.ค. โดยส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีกิจกรรม มำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน เป็นต้น แต่จะต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โดยวัดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาในกานจัดกิจกรรมตามที่ส่วนกลางกำหนด โดยให้ดูตามความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้มส.ยังมีมติให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. ในช่วงหลังทำวัตรเย็นด้วย

 อย่างไรก็ตามมส.ยังคงขอให้แต่ละวัดงดการเชิญชวนประชาชน แต่หากประชาชนต้องการไปร่วมกิจกรรมที่วัดก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันการระบาดของโรคตามที่แต่ละวัดกำหนดด้วย ทั้งนี้การที่มส.มีมติให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แล้วนั้น เพราะมส.มองว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลงแล้ว 
 
โฆษกพศ. กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มีผู้บิดเบือนข้อมูลระบุว่า ก่อนหน้านี้ที่มส.มีมติให้วัดงดจัดทุกกิจกรรมทั้งยังห้ามไม่ให้ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ด้วยนั้น ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง มส.มีมติให้วัดงดจัดกิจกรรมเท่านั้น เนื่องจากช่วงนั้นยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากอยู่ ขณะที่กิจของสงฆ์ยังสามารถปฏิบัติได้ตามปกติ แต่ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการที่สธ.กำหนดไว้ด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56