อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ยืนยันโรงเรียนพร้อมสอบคัดเลือกม.1และม.4

 สพฐ.กำชับคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ยืนยันโรงเรียนพร้อมสอบคัดเลือกม.1และม.4 “อำนาจ” การันตีมีที่เรียนทุกคน   จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความพร้อมในการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีกำหนดให้มีการจัดสอบในวันที่ 6 และ 7 มิ.ย.นี้ ว่า หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ได้เห็นชอบให้มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนได้ สพฐ.ได้แจ้งให้สถานศึกษาที่จะจัดสอบได้เตรียมความพร้อมดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากใช้ห้องเรียน ให้จัดห้อง ไม่เกินห้องละ 20 คน หรือหากใช้อาคารอเนกประสงค์ อาทิ ห้องประชุมใหญ่ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ทั้งกำหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อนำนักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบรออยู่ภายนอกโรงเรียนหรือสถานที่จัดสอบตามที่โรงเรียนจัดให้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนการเตรียมสถานที่เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ ต้องดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการเตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักได้ ที่สำคัญให้โรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน และผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ก่อนเข้าห้องสอบมีจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ จัดอุปกรณ์ล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาถูพื้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ

“ผมได้รับรายงานจากสถานศึกษาว่ามีความพร้อมกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรผู้ควบคุมสอบเป็นสำคัญ มีมาตรการตามที่กรมควบคุมโรค สธ.กำหนด ดังนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ว่านักเรียนที่เข้าสอบจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 นี้ เด็กนักเรียนจะมีที่นั่งเรียนทุกคนอย่างแน่นอน ขอแค่ไม่เลือกโรงเรียนเป็นพอ” ดร.อำนาจ กล่าว.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51