อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

วัดตากฟ้าขาดแคลนหนังสือเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตากฟ้า จัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เผย ยังขาดแคลนหนังสือเรียนพระปริยัติธรรม พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.23 น.


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที)  เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า วัดตากฟ้า เปิดสำนักศาสนศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี และพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสร้างศาสนทายาทให้กับพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และทางมหาเถรสมาคม(มส.) ยังมีมติเห็นชอบให้วัดตากฟ้า เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 ด้วย 

โดยปัจจุบันที่วัดตากฟ้ามีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 300 รูป  และวันที่ 6 มิ.ย.นี้ จะมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทผู้ที่จะเข้ามาเรียนที่สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า อย่างไรก็ตามทางวัดตากฟ้า ยังคงขาดแคลนหนังสือเรียนที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ติดต่อได้ที่วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้วัดตากฟ้า ยังได้จัดตั้งกองทุนภัตตาหารพระภิกษุสามเณร โดยนำเงินที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า

 เมื่อครั้งเสด็จฯทอดพระเนตร การจัดการศึกษาที่สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2549  และทางวัดตากฟ้าได้นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงการจัดตั้งกองทุนนี้ โดยพระองค์ทรงพระราชทานชื่อกองทุนว่า “กองทุนรัตนภัตต์” พุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์ร่วมบุญ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนรัตนภัตต์” ธ.กรุงไทย สาขาตากฟ้า เลขที่บัญชี 626-0-03116-5 สอบถามโทร.08-1973-1935
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58