อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กสศ.รับมอบถุงยังชีพกลุ่มเซ็นทรัลส่งเติมเต็มให้น้องอิ่ม

กลุ่มเซ็นทรัลมอบถุงยังชีพให้ กสศ. เข้าโครงการ "สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง" เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ  24 โรงเรียน จาก 9 จังหวัด พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.10 น.


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชั้น 1 อาคารเซ็นทรัล ชิดลม ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  และ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. รับมอบถุงยังชีพจาก นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล คุณอรินทร์ จันทมาศรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เข้าโครงการ "สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง" เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ  24 โรงเรียน จาก 9 จังหวัดดร.ประสาร กล่าวว่า กสศ. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสมทบความช่วยเหลือเติมเต็มมื้ออาหารให้กับเด็กๆ โดย กสศ.ร่วมกับทาง สพฐ. และคุณครูกว่า 4 แสนคนพร้อมที่จะจัดสรรเงินบริจาคถึงมือเด็กๆ ให้ทันสถานการณ์ ในส่วนความคืบหน้าการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กสศ. จำนวน 600 บาท

จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา กสศ.ได้จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคแล้วจำนวน 753,957 คน โดยความเร่งด่วนลำดับแรกจะสมทบให้นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนกว่า 11,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งได้ทยอยจัดสรรแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ค. ถัดมาสมทบเรียงลำดับชั้นอนุบาลจนถึง ม.3 โดยจัดสรรเพิ่มเติมอีกคนละ 300 บาท (จากที่ กสศ.อุดหนุน 600 บาท)  ดร.ประสาร กล่าวต่อว่า ภาพรวมยอดเงินบริจาคถึงวันที่ 3 มิ.ย. 63 ทุกช่องทางจำนวน 10,066,765.48 บาท สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ (คนละ 300 บาท) 33,557 คนคิดเป็นมื้ออาหาร (มื้อละ 20 บาท) 503,368 มื้อ โดยเงินบริจาคจำนวนนี้สามารถสมทบช่วยเหลือได้ทันที 2 กลุ่ม คือ นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ และนักเรียนยากจนพิเศษชั้นอนุบาล  กสศ.ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ ให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านวิกฤตและมีโอกาสกลับมาเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมใหม่มาถึงนี้ นายพิชัย กล่าวว่า การพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นสิ่งที่องค์กรยึดถือและทำเสมอมา สำหรับโครงการ "สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง" โดย กสศ. นับเป็นโครงการที่ดีและตรงกับจุดมุ่งหมายขององค์กร ที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัล มีโครงการที่ทำร่วมกับ กสศ. อยู่แล้ว อาทิ การที่ JD เซ็นทรัล ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เด็กนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษทำขึ้น ไปขายผ่านระบบออนไลน์ และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เพราะหลังจากนี้ ทางกลุ่มเซ็นทรัลตั้งใจว่าจะดำเนินโครงการดีๆ ร่วมกับ กสศ. ต่อไปอีก

สำหรับการเติมเต็มมื้ออาหารให้น้องอิ่มครั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดทำถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วย ข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปประกอบอาหารครบตามหลักโภชนาการ สามารถดำรงชีพได้ในช่วงเวลาการปิดเทอมที่ยาวนาน โดยจะมีผู้บริหารลงพื้นที่ส่งมอบให้ถึงมือเด็กนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ ใน 24 โรงเรียน จาก 9 จังหวัด รวม 1,700 คน       

ทั้งนี้ โครงการ "สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง" ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนเพื่อเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ ในระดับชั้น ป.1-ม.3 โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) เลขบัญชี 172-0-30021-6 หรือ www.eef.or.th/donate-covid/ สอบถามโทร. 0-2079-5475

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56