อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

แบงก์กรุงศรีมอบ3แสนช่วยโครงการ'สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม'

ธนาคารกรุงศรี เล็งเห็นปัญหาควาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบเงิน 3 แสนให้ กสศ. นำไปช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนพิเศษกว่า 7.5 แสนคนทั่วประเทศ และหวังท้องถิ่นต่อยอดช่วยเด็กยากจน ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 17.30 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”

โดยมี ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ. เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนพิเศษที่มีจำนวนกว่า 750,000 คน ทั่วประเทศและกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารคุณภาพนายไพโรจน์ กล่าวว่า ธนาคารกรุงศรีมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง การได้องค์กรที่มีพันธกิจด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อย่าง กสศ. มาเป็นพันธมิตรร่วมดำเนินงาน จะช่วยต่อยอดให้องค์กรของเรามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของเด็กไทยในหลายมิติมากยิ่งขึ้น

นอกจากด้านการศึกษา การสอนเรื่องวินัยทางการเงิน และสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นปัญหาอีกด้านที่เราจะเข้ามาสนับสนุนให้กับเด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้ นอกจากการมอบเงินสนับสนุนให้กับ กสศ. แล้ว ธนาคารกรุงศรียังเป็นสื่อกลางช่วยประชาสัมพันธ์ให้พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของธนาคารร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านทางเคาท์เตอร์สาขาและระบบออนไลน์ของธนาคาร เพื่อที่จะสนับสนุนให้ กสศ. มีทุนดำเนินโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเด็กที่มีฐานะยากจนดร.ประสาร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนทุกแห่งต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องการเรียนการสอน ยังกระทบเรื่องโภชนาการของเด็กที่มีฐานะยากจนเป็นพิเศษ เพราะเด็กกลุ่มนี้อาหารเช้าและอาหารกลางวันที่โรงเรียนถือเป็นมื้อสำคัญ

ถ้าขาดอาหารก็จะทำให้พัฒนาการทางสมองและร่างกายกระทบไปด้วย กสศ. เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงอนุมัติเงินส่วนหนึ่งเพื่อจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งเงินจำนวนนี้จะช่วยเหลือเรื่องโภชนาการของเด็กได้แค่ 30 วัน  

ดร.ประสาร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กสศ. ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ไปแล้วกว่า 753,957 คน แต่เมื่อโรงเรียนปิดเทอม 46 วัน อีก 16 วัน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน อย่างเช่น ธนาคารกรุงศรี ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม และแม้ขณะนี้จะมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก มียอดเงินบริจาคทุกช่องทางจำนวน 10,066,765.48 บาท แต่ยังไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ

เพราะหากคำนวนมื้ออาหารของเด็กกลุ่มนี้ในเวลาอีก 16 วัน ต้องใช้งบประมาณถึง 200 กว่าล้าน ดังนั้นเราคาดหวังว่าท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเด็กยากจนในพื้นที่ของตนเองเพิ่มเติม

สำหรับผู้ต้องการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวสามารถร่วมบริจาคเข้าโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง” ผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุยา สาขาสนามเป้า ชื่อบัญชี กสศ.- มาตรา 6(6) -เงินบริจาคเลขที่ 146-0-02541-2 หรือ www.eef.or.th/donate-covid/ สอบถามโทร. 0-2079-5475 โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64