อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

วัดปากน้ำฯแจกถุงยังชีพช่วยประชาชน

วัดปากน้ำฯ ตั้งโรงทาน พร้อมแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19 เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 20.32 น.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีการแจกถุงยังชีพให้กับชาวชุมชนโดยรอบวัดปากน้ำฯ และชุมชนใกล้เคียง จำนวน 1,440 ชุด โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า วัดปากน้ำฯ ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช แต่ได้ปรับรูปแบบเป็นการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. แจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งหมด 4,760 ชุด และจะยังคงมีการแจกถุงยังชีพต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 เม.ย. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ยังได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิศิริราช สู้ภัยโควิด เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วย 

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องภัตตาหาร รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนั้น ขณะนี้มีส่วนที่ชัดเจนและดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว คือ เงินที่ทางคณะสงฆ์ช่วยเหลือจากกองทุนวัดช่วยวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการกองทุนวัดช่วยวัด ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นค่าภัตตาหารให้กับพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบ รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาท ขณะที่เงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใด    
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 241