อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

วธ.ประกาศชื่อ 7 ศิลปิน " ศิลปาธร"ปี63

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ. ประกาศรายชื่ออริญชย์รุ่งแจ้ง-ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล-อุเทน มหามิตร-ไกวัล  กุลวัฒโนทัย-วรรณศักดิ์  ศิริหล้า-สุรชัย  พุฒิกุลางกูร-อโนชา สุวิชากรพงศ์ 7 ศิลปิน " ศิลปาธร" ปี 2563 พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 17.34 น.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่หอศิลป์ ร่วมสมัย ราชดำเนิน กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2563 ว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและผลงานได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

โดยในปี 2563 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”จำนวน 7 สาขา ได้แก่ ได้แก่ นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง สาขาทัศนศิลป์ นายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล สาขาสถาปัตยกรรม นายอุเทน มหามิตร สาขาวรรณศิลป์นายไกวัล กุลวัฒโนทัย สาขาดนตรี นายวรรณศักดิ์ ศิริหล้า สาขาศิลปะการแสดง นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร สาขาศิลปะการออกแบบ และนางสาวอโนชา สุวิชากรพงศ์ สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปินทั้ง 7 คน พร้อมเงินรางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ประกาศรางวัลศิลปาธร ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีศิลปินที่ได้รับรางวัล 80 ราย และ 1 พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) เมื่อปี 2561 ด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิลปิน วงการแฟชั่นไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น