อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

กช.ชงคุรุสภาขอใช้หนังสือปฎิบัติการสอนตลอดชีพ

เลขาธิการกช. เผย บอร์ดกช.ชงคุรุสภาขอใช้หนังสือปฎิบัติการสอนตลอดชีพให้ครุโรงเรียนเอกชนที่ปฎิบัติการสอนในโรงเรียน6-8 ปี พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.33 น.


เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรรมการ กช.ได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นข้อสังเกตุที่ควรรับฟัง เนื่องจากขณะนี้มีครูโรงเรียนเอกชนที่ทำหน้าที่ปฎิบัติการสอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ที่สามารถปฎิบัติการสอนอยู่ได้ เพราะมีหนังสืออนุญาตให้ปฎิบัติการสอนได้เป็นการชั่วคราว คราวละ 2 ปี ได้จำนวน 4  ครั้ง รวมระยะเวลา 8 ปี

จากทางคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา แต่เพื่อเป็นการอำนวนความสะดวกให้กับครูกลุ่มดังกล่าวที่ต้องเสียเวลามาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตปฎิบัติการสอนชั่วคราวทุกๆ 2 ปี และครูบางคนก็ขอต่ออายุครบ 4 ครั้งแล้ว ดังนั้น ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จึงเสนอว่าควรให้ครูที่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่เคยได้รับหนังสืออนุญาตปฎิบัติการสอนในโรงเรียนเดิมมาตลอดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-8 ปี สามารถเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือปฎิบัติการสอนในโรงเรียนนั้น ๆ ได้ต่อเนื่องจนกว่าทางโรงเรียนจะไม่จ้างสอนต่อแล้ว ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยตามแนวทางดังกล่าว
    
“หลังจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้ทำหนังสือถึง กมว. และคุรุสภาว่าที่ประชุม กช.มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวตามแนวทางนี้ และขอให้ทาง กมว. และคุรุสภาช่วยพิจารณาสนับสนุน ซึ่งหากสามารถดำเนินการตามนี้ได้จะช่วยให้ทั้งครูและโรงเรียนเอกชนมีความสะดวกต้องเสียเวลามาต่อหนังสืออนุญาตปฎิบัติการสอน ในขณะที่ทางโรงเรียนก็จะมีครูช่วยทำหน้าที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน ที่สำคัญการอนุญาตให้ครูสามารถปฎิบัติหน้าที่สอนได้ต่อเนื่องตลอดชีพในครั้งนี้ หากครูคิดจะเปลี่ยนไปสอนโรงเรียนอื่นหนังสืออนุญาตฉบับนี้ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้อีก กมว. และคุรุสภาจึงไม่มีอะไรที่ควรกังวล” เลขาธิการ กช. กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46