อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ก.พ.อ.เดินหน้าเยียวยาเงินเดือน8%ขรก.อุดมฯ

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” สั่ง สป.อว.ขอจัดงบฯเยียวยาขึ้นเงินเดือนข้าราชการสถาบันอุดมศึกษา 8% เท่ากับข้าราชการครู ด้าน ทปสท.เฮ! คาดมีผู้ได้รับการเยียวยา 2.2 หมื่นคน วงเงิน 4 พันล้าน จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.13 น.


เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในเรื่อง การเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับอัตราเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ให้ข้าราชการครู ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ

โดยที่ประชุมมีมติให้มีการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 31 มี.ค. 2554 จนถึงปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ สป.อว ส่งไปให้ เมื่อส่งคืนมาที่ อว. เพื่อประมวลค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นประกอบการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณอย่าง เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งตนขอให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2563

ด้าน ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) กล่าวว่า มติดังกล่าวสร้างความดีใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ถูกหลงลืมและไม่ได้รับความเป็นธรรม เชื่อว่ามตินี้จะทำให้อาจารย์ทุกคนเร่งพัฒนาตนเองให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ รมว.อว.และ กรรมการ ก.พ.อ.ทุกคนที่รับฟังและเห็นชอบตามข้อเสนอของ ทปสท. ที่เสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธาน โดยอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2554 ถึงปัจจุบัน ที่ได้รับการเยียวยา ประมาณ 22,000 คน วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งก็แล้วแต่คณะรัฐมนตรีจะสั่งการจ่ายเงินให้ในลักษณะใด โดยจะจ่ายเงินเป็นก้อน หรือ ทยอยจ่าย ก็ได้ทั้งสิ้น.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น