อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ย้ำจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ต้องป้องกันโควิด

วธ.หล่อเทียนพรรษาถวาย 10 วัดใน กทม. “อิทธิพล”ย้ำจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 06.03 น.


เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วม 

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 6 ก.ค. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา และจะได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัด ในวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.นี้

 โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ดังนี้ 1. กรมการศาสนา ที่วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง และวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน 2. กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนคร 3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง 4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร 6. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ที่วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน 7. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดเสมียนนารี เขตหลักสี่ 8. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ 9. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร 

รมว.วธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับส่วนภูมิภาค วธ.ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียนการแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลดละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา  

“ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น วธ.ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ วธ.พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคฯ  และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด”นายอิทธิพลกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 71