อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

กมว.จ่อถกดีเอสไอม.เอกชนรับนักศึกษาเกิน

กมว.เตรียม หารือดีเอสไอ มหาวิทยาลัยเอกชน รับนักศึกษามหาบัณฑิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเล็งเพิกถอนใบอนุญาตฯผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนักศึกษา 15 คน จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.32 น.


เมื่อวันที่ 6 ก.ค. รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า  ในการประชุม กมว. เมื่อเร็วนี้ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ดำเนินการผลิตมหาบัณฑิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา และรับนักศึกษาเกินจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภา  รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อผู้เรียนและผู้ที่จบการศึกษาหลายครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา กมว.มีมติให้ตรวจสอบข้อมูล  เพื่อให้เกิดความชัดเจน

พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือให้ทางมหาวิทยาลัยชี้แจงเรื่องดังกล่าวนั้น  ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ตอบหนังสือชี้แจงรายละเอียดของรายชื่อผู้เรียนมาแล้ว ว่า เป็นหลักสูตรที่จัดการจัดเรียนการสอนในที่ตั้ง และมีผู้จบการศึกษาไม่เกิน 100 คน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา แต่จากข้อมูลที่ กมว.ได้รับรายงานพบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าวได้มีการส่งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อนักศึกษากลุ่มนี้ถึง 33 ครั้ง ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่าควรที่จะยึดการปรับแก้รายชื่อนักศึกษาครั้งที่ 33 เป็นรายชื่อหลัก ในการพิจารณา

“ ที่ผ่านมา กมว.ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  ให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวปี 2557 จำนวน 82 คน  แต่เป็นชื่อที่ตรงในการปรับแก้ครั้งที่ 33 เพียง 75 คน มี  7 คนไม่ตรง  และ ปี 2558 อนุมัติใบอนุญาตฯ จำนวน 66 คน มีรายชื่อที่ตรง 58 คน และไม่พบรายชื่อ  8 คน รวมเป็น 15 คน จากข้อมูลดังกล่าว กมว.จึงมีมติส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อที่ไม่ปรากฏในข้อมูลรายชื่อที่มีการปรับแก้ครั้งล่าสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องยืนยันว่า 15 คนที่ไม่อยู่ในรายชื่อ แต่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ ไปแล้ว อยู่ในรายชื่อผู้เรียนที่รับอนุมัติจากคุรุสภาหรือไม่ เพราะหากมหาวิทยาลัยไม่ยืนยันผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ไปแล้ว จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ทันที” รศ.เอกชัย กล่าว

 ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ คุรุสภายังมีข้อมูลของการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด้วยว่า มีการรับนักศึกษาในปี 2557 จำนวน 2,065 คนและ ปี 2558 จำนวน 2,174 คน ทั้งที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาเพียงปีละ 100 คนเท่านั้น อีกทั้งข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง พบว่า ปี 2557 มีจำนวน 454 คน และ ปี 2558 มีจำนวน 491 คน ซึ่งพบว่าจำนวนผู้เรียนเกินจากจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาทั้งหมด ดังนั้น กมว.จึงมีมติให้ทำบันทึกให้มหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ

รศ.เอกชัย  กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังมีความเห็น ว่า กมว.อาจจะต้องมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือ ดีเอสไอ เพื่อให้รับกรณีนี้ไปพิจารณาได้หรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการในลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชน อีกทั้งกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ว่า หากมีการดำเนินการที่ไม่ตรงไปตรงมา มุ่งแต่จะหารายได้จากนักศึกษาโดยไม่รับผิดชอบจากผลที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทราบว่า เริ่มมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยแล้วด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 48