อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อธิการบดีม.บูรพามั่นใจมหา'ลัยไปไกล

“วัชรินทร์ กาสลัก” มั่นใจ ม.บูรพา มีพื้นฐานดีพร้อมเดินหน้าต่อ เตรียมตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.01 น.


จากกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพา ถูกควบคุมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 2/2559  เรื่องการกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก มีปัญหาการสรรหาอธิการบดี จนนายกสภา ต้องลาออก โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี  2559 นั้น
 
เมื่อวันที่  7 ก.ค. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  กล่าวว่า ตนได้รับการสรรหาและโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 หลังจากนี้จะเป็น โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เมื่อได้คณะกรรมการสรรหาฯแล้ว ก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 12 คน  
 
“ การกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย  เช่น ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา การเงิน กฎหมาย การปกครอง เป็นต้น โดยสิ่งที่กรรมการสรรหาฯ ต้องระวังคือ ต้องหาผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  ไม่ใช่คนที่ต้องการตำแหน่ง  หรือ หาผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัย  เพราะเราไม่อยากกลับไปสู่วังวนเดิม  ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะฉะนั้นกรรมการสรรหาฯก็ต้องมานั่งคิดว่า จะเอาคนประเภทใดมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้อนาคตมหาวิทยาลัย เพราะสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางในการทำงาน ” รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าว
  
ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน  จากนั้นทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ  และ มหาวิทยาลัยบูรพา ก็จะเดินหน้าต่อ ซึ่งผมเชื่อว่าถ้ารวมกำลังกันแล้ว  เราน่าจะไปได้ไกล  เพราะมหาวิทยาลัยบูรพา มีพื้นฐานดี และมีโอกาสที่ดี ทั้งการมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มาตั้งอยู่ใกล้ๆ และโครงการอื่นๆอีก
 
ต่อข้อถามว่าได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากการถูกควบคุมในครั้งนี้  รศ.ดร.วัชรินทร์  กล่าวว่า  ปัญหาของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เกิดขึ้น  คนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เกิดจากคน 2 กลุ่ม แย่งชิงอำนาจกัน เกิดเป็นปัญหาการเมืองภายใน  เล่นพรรคพวก  เกิดความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ดังนั้นสิ่งสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ คนในมหาวิทยาลัยจะต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านผู้บริหารที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งขณะนี้ตนเชื่อว่าทุกคนได้บทเรียนแล้ว.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

ความคิดเห็น