อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

​​​​​​​มส.ชี้วัดต้องเป็นต้นแบบงดเหล้า-ไม่สูบบุหรี่

โฆษกพศ.เผย มหาเถรสมาคม ชี้วัดทุกแห่งต้องเป็นต้นแบบงดเหล้า-ไม่สูบบุหรี่ ห้ามมีอุปกรณ์ส่งเสริมให้มีการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ พร้อมให้วัดต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการห้ามขายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัด พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.42 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ตามที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เสนอ โดยกำหนดให้วัดต้องมีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด ให้เห็นชัดเจน มีข้อความชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ทั้งระบุโทษปรับตามกฎหมาย และในวัดต้องไม่มีอุปกรณ์ส่งเสริมให้มีการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น พร้อมทั้งให้วัดต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการห้ามขายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัด รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัดด้วย โดยที่พระสงฆ์จะต้องเป็นต้นแบบในการดำเนินการดังกล่าว

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สำหรับแนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายนั้น ทางสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ขอหารือมายังพศ. และสำนักอนามัยได้รับไปจัดทำแนวทาง กิจกรรมการดำเนินการ และเสนอให้พศ. พิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมมส. และแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบ โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหา แนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย ให้เหมาะสมกับวัดและศาสนสถานนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34