อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

จัด Book Passport หนุนร้านหนังสืออิสระ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วธ. จับมือ มูลนิธิวิชาหนังสือ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมร้านหนังสือ ชวนนักอ่านร่วมสนุกกับกิจกรรม Book Passport สนับสนุนร้านหนังสืออิสระ ให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการอ่าน-แหล่งเรียนรู้ของชุมชน พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมร้านหนังสือ ว่า การอ่านเป็นทักษะสำคัญยิ่งตลอดชีวิตของทุกคน จะก่อให้เกิดการวางรากฐานแห่งการคิด วิเคราะห์ สร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
 
ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกวัย ให้เป็นคนมีคุณภาพรู้จักรับผิดชอบสังคมและผู้อื่น มีนิสัยรักหนังสือและใฝ่ใจการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ร้านหนังสือเล็กๆที่มีขึ้นในชุมชนต่างๆ จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาชาติที่ขาดไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นการสร้างสังคมนักอ่านและการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง  

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ เป็นโครงการสนับสนุนร้านหนังสืออิสระให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการอ่าน และแหล่งเรียนรู้พื้นฐานอันสำคัญของชุมชน  และด้วยเหตุที่ร้านหนังสืออิสระดำเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลไม่เคยได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆอย่างจริงจัง  จึงจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ร้านหนังสืออิสระทั่วประเทศ มีสถานะมั่นคงขึ้นด้วยนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม

ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 17 ม.ค.2560 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564  โดยในปี 2563 นี้ สวธ.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมร้านหนังสือ  นำร่องด้วยกิจกรรม Book Passport

นายมกุฏ อรฤดี เลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ กล่าวว่า  นักอ่านที่สนใจร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนหมายเลขเล่ม Book Passport ทางออนไลน์ ตามลิงค์ที่ปรากฏในเล่มหรือในเพจwww.facebook.com/Book PassportTH โดยประทับตราจากร้านหนังสืออิสระที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสังเกตได้จากโปสเตอร์สัญลักษณ์โครงการฯที่ติดไว้ที่หน้าร้านหนังสืออิสระ เมื่อซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือ พร้อมระบุ วัน เดือน ปี ที่ประทับตรา จึงจะสามารถมีสิทธิ์ในการจับสลากลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกในแต่ละเดือน.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42