อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

10ก.ค.เปิดให้ชม"ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา"

หอศิลป์ เปิดให้ชมนิทรรศการ เรื่อง “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” แสดงภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เริ่มให้ประชาชนเข้าชมฟรี 10 ก.ค.-20ก.ย.นี้ พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.19 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม  รมว.วัฒนธรรม(รมว.วธ.)  ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร และผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

โดย นายอิทธิพล กล่าวรายงานว่า  ฟิล์มกระจกจัดเป็นเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนวัสดุ ซึ่งเป็นฟิล์มชนิดหนึ่งที่มีภาพในลักษณะเนกาทีฟและโพสซิทีฟปรากฏบนแผ่นกระจก เป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพที่นิยมในช่วงพุทธศักราช 2395-2472  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเป็นภาพถ่ายต้นฉบับที่มีคุณค่า สะท้อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการปกครอง วัฒนธรรม สังคม และพัฒนาการของบ้านเมือง โดยจะเห็นได้จากภาพการเสด็จประพาสและเยี่ยมราษฎรตามที่ต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ และเจ้านาย ภาพพระราชวัง พระที่นั่ง บ้านเรือน การแต่งกาย การคมนาคม  เป็นต้น 

ฟิล์มกระจกต้นฉบับที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ในคลังเอกสารจดหมายเหตุ มีทั้งสิ้น 39,829  แผ่น ประกอบด้วย ฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ชุดการรถไฟแห่งประเทศไทย ชุดกรมแผนที่ทหาร และชุดส่วนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน  กรมศิลปากร จะจัดนิทรรศการ เรื่อง “ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา” โดย กำหนดเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.-20ก.ย.2563  เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ.2560  กล่องที่ 1-24 และ 50-52 ซึ่งมีทั้งสิ้น 1,000 ภาพ บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในอดีต รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7  ทั้งนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพถ่ายโบราณร่วมจัดทำคำบรรยายและคัดเลือกภาพถ่าย จำนวน 204  ภาพ นำมาจัดพิมพ์หนังสือในชื่อ “ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์” เล่ม 2  ซึ่ง ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ได้นำภาพถ่ายจากหนังสือ ร่วมกับภาพถ่ายชุดอื่น ไปออกแบบเนื้อหาและนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการภายใต้ชื่อ “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” รวมทั้งสิ้น 102 ภาพ แบ่งเป็น 4  ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ปฐมบรรพ การเสด็จประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพการเสด็จประพาสหัวเมืองต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ และการเสด็จประพาสต้น คือ การเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ เพื่อได้ทรงใกล้ชิดและทราบทุกข์สุขของประชาชน ทำให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระองค์อย่างใกล้ชิด

ส่วนที่ 2: ทุติยบรรพ สยามอันสุขสงบในรอยต่อของกาลเวลา เป็นภาพวิถีชีวิตที่ธรรมดาเป็นกิจวัตรของผู้คนในกรุงเทพฯ ให้บรรยากาศของความสุขสงบ เรียบง่ายของผู้คนและบ้านเมือง

ส่วนที่ 3: ตติยบรรพ ตะวันออกบรรจบตะวันตก เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นบทบาทของชาวตะวันตกที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7

ส่วนที่ 4: จตุตถบรรพ เร่งรุดไปข้างหน้า เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการรับอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ทำให้สยามประเทศขณะนั้นเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสร้างและเชื่อมโยงระบบเส้นทางรถไฟ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตทางการปกครอง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้จะจัดให้มีการเสวนาวิชาการ จำนวน 2ครั้ง ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันที่ 18  ก.ค.2563 หัวข้อ เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก และ วัน ที่ 15 ส.ค.2563 หัวข้อ เล่าเรื่องการเก็บรักษาฟิล์มกระจกและภาพเก่า
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น