อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

มสธ.สอบออนไลน์ครั้งแรกสะดุด

สอบออนไลน์ครั้งแรกของ มสธ.สะดุด พบปัญหาทางเทคนิค จนต้องยุติการสอบช่วงแรก “ประสาท” ยันระบบไม่ล่ม พร้อมเยียวยานักศึกษาโดยเร็วที่สุด เดินหน้าจัดสอบออนไลน์ต่อ ด้าย นายกสภา มสธ.ชี้การสอบออนไลน์เรื่องจำเป็นของ มสธ. จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.08 น.


เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ มสธ.ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษารูปแบบใหม่ หรือการสอบออนไลน์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรค COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางการวัดประเมินผลรูปแบบใหม่ในการจัดสอบในอนาคต โดยจัดสอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการทดสอบซ่อมภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622 ซึ่งมีนักศึกษาในประเทศ และต่างประเทศที่จะสอบออนไลน์ จำนวน17,425 คน ในวันที่ 11-12 ก.ค. ที่ผ่านมานั้น
 
ผลปรากฏว่าการสอบออนไลน์ครั้งแรกในช่วงเช้าวันที่ 11 ก.ค. มีนักศึกษาเข้ามารายงานตัวในระบบจำนวน 3,900 คน จากนักศึกษาที่ต้องสอบ จำนวน7,858 คน แต่พอจะเปิดข้อสอบก็เกิดปัญหาทางเทคนิคที่ระบบฐานข้อมูล จนทำให้นักศึกษาไม่สามารถสอบได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องขอให้ยุติการสอบช่วงเช้าไปก่อน เพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียสิทธิ ขณะเดียวกัน มสธ.ได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา รวมถึงแก้ปัญหาทางเทคนิค สุดท้ายทำให้ระบบกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม และสามารถดำเนินการจัดการสอบในช่วงบ่ายต่อไปได้ และวันที่ 12 ก.ค. ของการสอบออนไลน์ก็สามารถดำเนินการได้ปกติและราบรื่นพอสมควร

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นทาง มสธ.จะต้องหาวิธีเยียวยานักศึกษาให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน และจะประกาศให้นักศึกษาทราบ ตลอดจนจะทำคู่มือและคลิปการสอบออนไลน์ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วย รวมถึงจะนำปัญหาทั้งหมดมาเป็นบทเรียน เพื่อแก้ไขและพัฒนาระบบให้ดีขึ้น โดยจะต้องนำปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์ เช่น นักศึกษาพอใจระบบการสอบออนไลน์มากน้อยแค่ไหน การประหยัดเวลาในการเดินทางมาสอบ ค่าใช้จ่ายน้อยลงหรือไม่ ปลอดภัยจากการติดต่อโรค และผลการสอบเป็นอย่างไร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มสธ.ยังยืนยันที่จะไม่หยุดการจัดสอบออนไลน์ และเดินหน้าต่อ เพราะมั่นใจระบบการสอบออนไลน์ดี ที่สำคัญเบื้องต้นตัวนักศึกษาส่วนใหญ่ก็พอใจกับการสอบออนไลน์ โดยเฉพาะนักศึกษาในต่างประเทศพอใจมาก  เพราะสะดวกและประหยัดค่าใช่จ่ายด้าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา มสธ. กล่าวว่า การสอบออนไลน์น่าจะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับมสธ.และมหาวิทยาลัยจะใช้โอกาสการจัดสอบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาจบตามกำหนด มีคุณภาพ และไม่ทุจริตเสมือนการสอบในห้องเรียนหรือดีกว่า เพราะการสอบออนไลน์นั้นประหยัดและสะดวกกว่าการสอบในห้องเรียน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการสอบออนไลน์ครั้งแรกของ มสธ.ที่ช่วงเช้าการสอบวันแรกจะมีปัญหาบ้าง แต่แก้ไขได้ และสามารถดำเนินการสอบจนสำเร็จทั้ง 2 วัน และยังมีนักศึกษามาเข้าสอบประมาณ 11,900 คน พูดได้ว่าการสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ส่วนที่มีปัญหาอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่จะต้องนำไปปรับปรุงและแก้ไข เพื่อใช้เป็นระบบหลักที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    61%
  • ไม่เห็นด้วย
    39%

ความคิดเห็น