อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

สั่งปิดสถานศึกษาระยอง222แห่งให้เรียนออนไลน์

ปลัดศธ.เผย ปิดสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จ.ระยอง 222 แห่งแล้วเซ่นพิษโควิดระบาดในพื้นที่ อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.32 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.ค.นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ศึกษาธิการจังหวัดระยองได้รายงานว่ามีสถานศึกษาในจังหวัดระยองปิดการเรียนการสอนแล้ว 222  แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 11 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 183  แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 27 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกศน.จำนวน 1 แห่ง ซึ่งการปิดสถานศึกษาครั้งนี้โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    61%
  • ไม่เห็นด้วย
    39%

ความคิดเห็น