อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

หลายชาติเลื่อนจัดสอบพิซา เป็นปี2022หนีพิษ"โควิด"

หลายประเทศโดนพิษไวรัสโควิดเล่นงาน เลื่อนการจัดสอบ “พิซา” เป็นปี 2022 อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.10 น.

 
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ พิซา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิซาว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการสอบพิซาในปี 2021 และมีการประกาศผลการประเมินในปี 2022 แต่วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานการประเมินพิซา 2021 ของประเทศต่าง ๆ ซึ่งทำให้ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสอบรอบ Feld Trial ได้ เนื่องจากมีการประกาปิดโรงเรียนทั่วประเทศ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรม
การพิซาประเทศในกลุ่มสมาชิก(Organisation for Economic Co-operation and Development )หรือ OECD จำนวน 37 ประเทศ มีข้อสรุปร่วมกันว่าให้มีการเลื่อนการดำเนินงานสอบพิซา 2021 ออกไปเป็นระยะวลา 1 ปี  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเครื่องมือและการเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีการจัดสอบพิซาอีกครั้งในปี 2022

ประธานคณธะกรรมการพิซา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการข้อสอบพิซาของการสอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวัดทักษะการอ่านของผู้เข้าสอบทั่วโลกพบว่า การอ่านของเด็กไทยมีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน รวมถึงเด็กไทยไม่ได้อ่านเพื่อคิดวิเคราะห์และไม่ใช้ทักษะในการอ่านนานส่งผลให้การอ่านของเด็กเมื่ออ่านหนังสือหรืออ่านข้อความต่างๆแล้วไม่มีความคิดตาม

ซึ่งเป็นการอ่านผ่านตาให้เชื่อในสิ่งที่นำเสนออย่างง่ายๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งจะต้องปรับการสอบให้มีข้อสอบอัตนัย เพื่อเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการพิซาจะมีการผลักดันเครื่องวัดและประเมินผลด้านการอ่านของเด็กไทยด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 34