อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ห่วงเด็กเตะฝุ่น มทร.ธัญบุรีหาช่องจ้างงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ห่วงเด็กเตะฝุ่น เตรียมหาช่องจ้างงาน พร้อมจัดทำหลักสูตร Re Skill และ Up Skill ให้นักศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลายๆด้าน พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.07 น.


เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตกงานเป็นจำนวนมาก ว่า ตนรู้สึกเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และจากการติดตามสถานการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศมีปัญหาการตกงานด้วยเช่นกัน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออกเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้ได้รับผลกระทบ แต่นักศึกษาในบางสาขาวิชา ที่จบด้านอาหาร เกษตรยังมีความต้องการของตลาดแรงงาน

ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ มทร.ธัญบุรี ได้พยายามหาทางช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จ้างงานผู้ว่างงานเพื่อลงพื้นที่ช่วยยกระดับชุมชม จำนวน 377 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท นอกจากนี้โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบลที่เสนอไปยัง อว. ขณะนี้อยู่ในช่วงการพิจารณา

ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าทั้ง 9 มทร.จะได้รับการอนุมัติ มทร.ละ 80 โครงการ จะทำให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชน รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาแล้ว โครงการละ 20 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน รวมถึงยังได้กำหนดให้โครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีการจ้างผู้ช่วยวิจัย โดยกำหนดให้จ้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 -15,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของงานวิจัยและงบประมาณของงานวิจัยนั้นๆ

“อย่างไรก็ตาม ปัญหาโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้มีนักศึกษาที่จบปริญญาตรี เรียนต่อในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในส่วนนักศึกษาที่จบการศึกษาและยังไม่มีงานทำมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกศิษย์ในการที่จะเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงยังมีการให้ทุกคณะจัดทำหลักสูตร Re Skill และ Up Skill ให้นักศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลายๆด้าน ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์กลับเป็นปกติจะทำให้เด็กของมหาวิทยาลัยไปสมัครงานจะมีโอกาสทำงานทำเพิ่มมากขึ้น” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37