อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ไฟเขียวจ้างลูกจ้างองค์การค้าฯ200คนเดินหน้าแผนฟื้นฟูองค์กร

บอร์ดองค์การค้าฯอนุมัติจ่ายเงินก้อนแรกให้ผู้ถูกเลิกจ้าง 400 ล้านบาท พร้อมจ้างลูกจ้างเดิมทั้งหมดอีก 200 คนด้วยอัตราฐานเงินเดือนใหม่ เตรียมแผนเดินหน้าธุรกิจ E-Learning ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.04 น.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในฐานโฆษกสกสค. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสกสค.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 200 คน เพื่อมาช่วยฟื้นฟูตามแผนงานใหม่ขององค์การค้าฯ โดยการอนุมัติจ้างลูกจ้างนั้นถือเป็นพนักงานองค์การค้าฯเดิมแต่เราจ้างด้วยฐานเงินเดือนใหม่ ดังนั้นถือว่าการจ้างครั้งนี้เราจ่ายเงินเดือนจริงตามเงินในกระเป๋าที่องค์การค้าฯมีอยู่ เช่น ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินร้านศึกษาภัณฑ์พานิชย์จากเดิมเงินเดือน 40,000 บาทในอัตรใหม่ จำนวน 17,000 บาท โดยการจ้างจะต้องไม่ขาดทุนและทำให้องค์กรเดินหน้าไปได้ด้วยแผนงานที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในอนาคต ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้อนุมัติการจ่ายเงินก้อนแรกให้แก่ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 951 คน เป็นเงิน 400 ล้านบาท
           
“สำหรับประเด็นที่พนักงานจำนวน 951 คนที่ถูกเลิกจ้างคาใจว่ายังไม่มีการจ่ายเงินเดือนของเดือนมิ.ย.นั้น ขอยืนยันว่ามติบอร์ดครั้งนี้ได้อนุมัติจ่ายเงินเดือนพนักงานกลุ่มดังกล่าวที่ยังมีการค้างจ่ายแล้ว โดยมีมติจ่ายให้ 75%ตามฐานเงินเดือนของแต่ละคน เพราะที่ผ่านมาเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้ เนื่องจากบอร์ดบริหารองค์การค้าฯชุดเดิมมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องจ่ายเงินให้แก่พนักงานทุกคน 75%ตามฐานเงินเดือนของแต่ละคนในกรณีนายจ้างให้หยุดงาน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 จึงคิดว่าต้องมอบการจ่ายเงินนี้ให้แก่ประกันสังคมดำเนินการ แต่เมื่อเร็วๆนี้ประกันสังคมยืนยันกลับมาแล้วว่าเมื่อมีการจ่ายเงิน 75%ตามฐานเงินเดือนไปแล้วเมื่อเดือนเม.ย.และพ.ค.องค์การค้าฯก็จะต้องทำแบบเดิม ดังนั้นเราถือว่าเราจะนำเงินจากองค์การค้าฯที่มีอยู่จ่ายให้ทันที ซึ่งถือว่าไม่มีสิ่งใดติดต้างอีกต่อไป” นายธนพร กล่าว
 
รองเลขาธิการสกสค.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงโมเดลธุรกิจใหม่ขององค์การค้าฯ ซึ่งธุรกิจใหม่นี้เป็นแผนงานการฟื้นฟูองค์การค้าฯจากนายอดุลย์ บุสสา ผู้อำนวยการองค์การค้าฯคนปัจจุบัน โดยจะมีการปรับรูปแบบธุรกิจขององค์การค้าฯให้เป็นธุรกิจ E-Learning ซึ่ง E-Learning เราจะดำเนินการคู่ขนานกับตำราเรียนที่มีอยู่ เช่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เดิมเราใช้หนังสือเรียนเป็นกระดาษ โดยบางคำศัพท์ในกลุ่มวิชานี้ผู้เรียนต้องไปตีความเองจากการเสิรท์หาข้อมูลผ่านกูเกิลส่งผลให้ความหมายของเนื้อหาคลาดเคลื่อน เป็นต้น ดังนั้น E-Learning ที่องค์การค้าฯกำลังจะเริ่มทำนี้จะเป็นโปรแกรมที่เด็กสามารถกดหาคำศัพท์หรือเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ทันทีอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้เรียนควบคู่ไปกับตำราเรียน ทั้งนี้การดำเนินการธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวต้องการให้องค์การค้าฯมีสินค้าที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและเทคโนโลยีมากขึ้น
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น