อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

"เสมา3"มอบสช.แก้กม.ให้ครูเอกชนได้ประโยชน์มากขึ้น    

เลขาธิการกช.เผย รมช.ศึกษาธิการ ห่วงสวัสดิการครูเอกชน มอบสช.แก้ระเบียบให้ครูได้สิทธิประโยชน์มากขึ้น ตั้งคณะงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดไม่เกิน 2 เดือนดำเนินการเสร็จสิ้น พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.34 น.

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปสำรวจสิทธิประโยชน์ของครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อต้องการการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ดังนั้นขณะนี้สช.จึงได้มีการตั้งคณะทำงานศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนมีระเบียบดูแลเรื่องสิทธิครูเอกชนเพียงฉบับเดียว คือ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอชกน พ.ศ.2542 ซึ่งระเบียบฉบับนี้ออกมากว่า 20 ปีแล้ว และคุ้มครองดูแลแค่เพียงค่าจ้างและค่าชดเชยครูเอกชนเท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องระบบการบริหารจัดการธรรมาภิบาลภายในโรงเรียน
           
เลขาธิการกช.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้คณะทำงานของสช.จะดำเนินการปรับแก้และยกร่างระเบียบฉบับดังกล่าวขึ้นมาใหม่ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น การกำหนดวันลา และวันหยุดงาน เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและขวัญกำลังใจให้แก่ครูโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ระเบียบที่จะปรับปรุงแก้ไขใหม่จะเข้าไปบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้วย อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาในการดำเนินการยกร่างปรับแก้ระเบียบฉบับนี้ไม่เกิน 2 เดือนหลังจากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการกช.พิจารณาเห็นชอบต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47