อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

กองธรรมฯรุกแปลหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ  

"พระเทพเวที" เผย "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" มีนโยบายให้ดำเนินโครงการแปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.26 น.

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.พระเทพเวที (พล อาภากโร ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง มีนโยบายให้ดำเนินโครงการแปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมอบให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้คัดเลือกคณะกรรมการมาร่วมดำเนินการประกอบด้วย 1.พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 2.Mr.Robin Philip Moore นักวิชาการพระพุทธศาสนาจาก มหาวิทยาลัย Pennsylvania, USA ผู้มีผลงานแปลหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือท่านป.อ.ปยุตโต เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบ 3.ดร.สำเนียง เมืองนิล อดีตหัวหน้ากงศุลใหญ่ สถานเอกอัครราชฑูตประเทศไทยประจำออสเตรเลียและมาดากัสการ์ 4.น.ส.เบญจภรณ์ ชมพูนุท ณ อยุธยา ปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) 5.พระศุภพงษ์ ธัมมะทีโป และ6.พระครูเมธังกร (ปณต ธัมมะวัฑโฒ)  

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ที่วัดญาณเวศกวัน และมีมติร่วมกันว่าจะเริ่มแปลหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจะเริ่มแปลหลักสูตรนักธรรมตรี โท และเอก  โดยให้เสนอความก้าวหน้างานแปลทุก 3 เดือน เบื้องต้นกำหนดให้แล้วเสร็จประมาณวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 254