อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

"อำนาจ"มอบสำนักวิชาการปรับการทดสอบนร.ใหม่

เลขาธิการกพฐ.มอบสำนักวิชาการและมาตรฐานของสพฐ.ปรับประเมินรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ชี้ต้องมีความหลากหลายในการประเมินไม่ใช่การสอบอย่างเดียว ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ปกครองบางรายมีข้อกังวลใจเนื่องจากที่ผ่านมามีการสลับวันเรียนอาจส่งผลให้บุตรหลานเรียนไม่ทันเพื่อน ว่า ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจาณาการเปิดเรียนแบบ onsite 100%โดยที่ไม่ต้องสลับวันเรียนแล้ว โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีโรงเรียนที่ต้องสลับวันเรียนจำนวน 4,500 แห่ง และหากได้รับการพิจารณาให้มาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจะมีการทดสอบนักเรียนเบื้องต้น เพื่อให้ทราบสิ่งที่นักเรียนขาดองค์ความรู้ในแต่ละสาระวิชา จากนั้นก็จะมีการสอนเพิ่มเติมให้ แต่ทั้งนี้จากการที่ได้รับรายงานที่ผ่านมาไม่พบปัญหาอุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านวิธีการและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เนื่องจาก สพฐ.และโรงเรียนได้มีการวางแผนจัดการด้านดังกล่าวมาเป็นอย่างดี แต่การเรียกร้องให้มีการเปิดเรียน แบบ onsite 100% เพื่อให้นักเรียนได้พบปะสอบถามกับครูได้อย่างเต็มที่ 

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในส่วนของการสอบต่างๆนั้น ได้มอบหมาย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ไปออกแบบการประเมินรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความหลากหลายไม่ใช่การสอบอย่างเดียว เช่น การประเมิณจากกิจกรรมที่ครูมอบหมาย การเขียนเรียงความ การให้นักเรียนไปค้นหาความรู้แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน เป็นต้น  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59