อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

​​​​​​​มจร เปิดศูนย์ฯติวพระเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดศูนย์ฯติวพระเป็นผู้ไกล่เกลี่ย พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมจร พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดกีรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่บริเวณชั้น 3 อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2555 ในสมัยที่พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมจร ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และศ.กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิกาสถาบันพระปกเกล้า ในขณะนั้น เพื่อร่วมกันสร้างสันติศึกษาให้เป็นที่พึ่งของสังคม โดยส่วนหนึ่งของการสร้างสันติศึกษา คือ งานด้านการไกล่เกลี่ย และต่อมามีการประกาศใช้พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จึงเป็นโอกาสให้มจร สามารถตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้ ขณะเดียวกันพระราชปริยัติกวี อธิการบดีมจร ยังมีนโยบายให้มจร เป็นศูนย์กลางในการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จากนั้นจะให้ขยายไปยังวิทยาเขตต่างๆของมจร ทั่วประเทศ นอกจากนี้ได้หารือกับทางพระพรหมบัณฑิต เพื่อให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เข้ามาอบรมเพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วย

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแห่งนี้ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของจ.พระนครศรีอยุธยา และเป็นแห่งเดียวในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง ซึ่งการไกล่เกลี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่มีข้อขัดแย้งกันไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายความ เสียเวลาในการขึ้นศาล เพียงแค่แจ้งเรื่องมาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จะเป็นผู้ประสานคู่ขัดแย้งมาไกล่เกลี่ยกัน แต่ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของทั้งคู่ ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะรับไกล่เกลี่ยในกรณีเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมทั้งเปิดรับเรื่องร้องเรียนภายในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยาด้วย  


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14