อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

กรมศิลป์เข้มมาตรการม็อบชุมนุมใหญ่ 19 ก.ย.นี้

กรมศิลปากร เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเข้ม เหตุแหล่งเรียนรู้หลายแห่งตั้งใกล้พื้นที่ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 19 ก.ย. ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 17.45 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร (ศก.)  เปิดเผยว่า  กรมศิลปากรมีอาคารที่ทำการและแหล่งเรียนรู้หลายแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีการนัดชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในวันที่ 19 ก.ย.ทั้งอาคารกรมศิลปากร ตึกถาวรวัตถุหรือศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และโรงละครแห่งชาติ ซึ่งล้วนเป็นสถานที่สำคัญและเก็บรักษาโบราณวัตถุที่สำคัญของชาติไว้จำนวนมาก จึงได้ย้ำมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยในส่วนของอาคารที่ทำการกรมศิลปากร และโรงละครแห่งชาติ จะปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ และปิดประตูทางเข้าออก ส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และอาคารถาวรวัตถุยังคงเปิดให้บริการปกติ แต่จะกำหนดให้มีการเข้าออกทางเดียวทั้งในพื้นที่และอาคารทุกจุด มีการตรวจสอบนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการทุกคนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดสำคัญและเพิ่มกำลังอยู่ประจำการตั้งแต่คืนวันที่ ๑๘ กันยายน พร้อมทั้งกำชับให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกจุด เช่น กล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเครื่องดับเพลิงให้พร้อมสำหรับการใช้งานทันที จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารภายในเพื่อสะดวกแก่การสื่อสารภายในองค์กรตามจุดต่างๆ ให้สามารถรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในพื้นที่ กำหนดพื้นที่ควบคุมตลอดจนควบคุมบุคคลเข้าออก และควบคุมยานพาหนะเข้าออก งดการดำเนินงานของบริษัทเอกชนที่เข้ามาบูรณะปรับปรุงอาคาร เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ เช่น เหตุเพลิงไหม้ การบุกรุกสถานที่ราชการ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ซักซ้อมไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารจะประจำการอยู่ในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์และพร้อมในการตัดสินใจสั่งการ โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อประเมินสถานการณ์และปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันท่วงที หากสถานการณ์มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดเหตุรุนแรงจะสั่งปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์จะสงบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47