อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

สำนักพุทธฯมึนเงิน "นิตยภัต" ไม่พอจ่ายพระสงฆ์

เงิน “นิตยภัต” ไม่พอจ่ายพระสงฆ์ สำนักพุทธฯ เผยพระสงฆ์มีคุณสมบัติได้รับนิตยภัตเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับได้งบฯเท่าเดิม ต้องแก้ปัญหาจัดสรรเงินให้พระที่ได้รับสิทธิก่อน  อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.59 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง มีการประชุมเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีการบรรยายพิเศษนโยบายงานของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร กับการปกครองร่วมกัน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อยากให้ผู้บังคับบัญชาพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ดูแลลูกน้องด้วย เพราะผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่พระวินยาธิการถือว่ามีความเสียสละ เพราะเงินเดือนไม่มี แต่ต้องคอยออกตรวจตราพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เรียกได้ว่าพระวินยาธิการเป็นหน้าที่ประเภทเนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง และกระดูกยังมาแขวนคออีก จึงควรที่จะต้องดูแลกัน ร่วมมือกัน ไม่เช่นนั้นหากชาวบ้านพบเห็นพระสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากขึ้นจะติเตียนได้ว่าคณะสงฆ์ไม่เรียบร้อย

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนองงานคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  กล่าวตอนหนึ่งว่า งบประมาณพศ. ได้รับแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้กว่า 1,200 ล้านบาท จะเป็นเงินนิตยภัตของพระสังฆาธิการ ที่จะต้องได้รับประจำทุกเดือน แต่ปัญหาที่พศ.ประสบมาโดยตลอด คือ เงินนิตยภัตไม่เพียงพอ สาเหตุเพราะมีพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติที่จะต้องได้รับเงินนิตยภัตเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น พระสงฆ์ที่สอบได้เปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค ที่มีพระสงฆ์สอบได้ทุกปีหลายสิบรูป แต่เมื่อทำเรื่องของบฯเพิ่มไปก็ถูกปฏิเสธ ทำให้มีงบฯนิตยภัตคงที่อยู่ที่ประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท มา 3-4 ปีแล้ว ดังนั้นทางพศ.จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการพิจารณาจัดสรรให้กับพระสงฆ์ที่มีสิทธิได้รับก่อน

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเงินนิตยภัตนั้น มีความเป็นมาคือ ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์หรือที่เคารพนับถือเป็นการส่วนพระองค์ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดถวายประจำ ต่อมาพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์มีมากขึ้นและอยู่ตามหัวเมืองก็มีความไม่สะดวกแก่การจัดอาหารถวาย แม้จะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ยังคงเรียกว่านิตยภัตเหมือนเดิม ดังนั้นนิตยภัต ถือว่าเป็นเครื่องสักการะที่พระเจ้าแผ่นดินถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและบ้านเมือง โดยในปัจจุบันเงินนิตยภัต หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า เงินเดือนพระ จะหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินที่พศ. ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อเบิกจ่ายถวายอุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระป.ธ. 9 ประโยค พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน รวมทั้งบรรพชิตจีนนิกายและอนัมนิกาย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 87