อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ราชินีบนแจ้งหยุดเรียน เพื่อความปลอดภัยใกล้จุดชุมนุม

โรงเรียนราชินีบน แจ้งหยุดเรียน 24 กันยายน 2563 นี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนหลังมีการนัดหมายของกลุ่มเยาวชนปลดแอก พุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.21 น.


เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ดร.เย็นฤทัย จงถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน ออกประกาศแจ้งหยุดเรียนในวันที่ 24 กันยายน 2563 นี้ และได้แจ้งไปยังผู้ปกครองของทางโรงเรียนได้ทราบ หลังจากที่มีการนัดหมายของกลุ่มเยาวชนปลดแอก

สำหรับประกาศของแจ้งหยุดเรียนของทางโรงเรียนราชินีบน มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้มีการนัดหมายเพื่อมารวมตัวกันที่รัฐสภา ถนนเกียกกาย ซึ่งจะมีผู้เข้าชุมนุมจำนวนมากและด้วยโรงเรียนราชินีบน อยู่ใกล้กับพื้นที่ตั้งของรัฐสภา ทางสถานีตำรวจนครบาลสามเสนและสถานีตำรวจนครบาลบางโพ จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรโดยรอบของพื้นที่จัดการชุมนุม โรงเรียนราชินี จึงขอแจ้งหยุดเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ โรงเรียนจะได้จัดการเรียนการสอนล่วงหน้า เพื่อให้มีวันและเวลาเรียนครบตามหลักสูตรให้กับนักเรียนเอาไว้แล้ว คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

บอกต่อ : 61