อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

ผุดโครงการWake Up Educationสร้างการศึกษาให้เด็กยากไร้

มูลนิธิสายธารจับมือเอกชน ผุดโครงการ Wake Up Education รวมน้ำใจสร้างการศึกษาในเด็กยากไร้ในชนบท พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 12.35 น.

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. มูลนิธิสายธารโดยเครือเบทาโกร องค์กรแบ่งปันน้ำใจสู่เด็กยากไร้ในชนบท ร่วมกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด องค์กรเพื่อสังคมด้านการศึกษา ในเครือ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัดริเริ่มโครงการ “Wake Up Education โครงการปลุกพลังปันความรู้ให้หนูหน่อย” เพื่อปลุกพลังคนไทยให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย โดยพัฒนาช่องทางให้ทุกคนที่สนใจร่วมแบ่งปันความรู้และส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ครูและโรงเรียนที่ขาดแคลน สามารถทำได้อย่างสะดวก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนไทยที่ขาดโอกาส


 
​นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการมูลนิธิสายธาร และ นายธานินทร์ ทิมทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของ “โครงการ Wake Up Education ปลุกพลังปันความรู้ให้หนูหน่อย” ตั้งเป้าหมายหลักในการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 8,000 ทุน ด้วยการส่งมอบเครื่องมือเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียน ครู และโรงเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ  ประกอบด้วยนักเรียน 7,000 คน ครู 1,000 คน และโรงเรียน 20 โรงเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาทำให้ชีวิตและประเทศดีขึ้นได้เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นฐานชีวิตเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคล และพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันยังมีเด็กๆ อีกมากในประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ เนื่องด้วยความห่างไกล ความยากจนและปัจจัยอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเราทุกคนสามารถร่วมมือกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของในการปลุกพลังทางการศึกษาได้

​โดยโครงการได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้สนใจสามารถทำการบริจาคผ่านช่องทาง E-donation ทางเว็บไซต์ https://wakeupeducation.learneducation.co.th/ โดยสามารถสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับน้องๆ คนละ 50 บาท หรือบริจาคในรูปแบบทุนการศึกษาทุนละ 650 จำนวน 8,000 ทุน ซึ่งทุกการสนับสนุนหลังหักค่าใช้จ่าย จะส่งต่อไปยังเด็กๆ และโรงเรียนที่ขาดโอกาสในรูปแบบเครื่องมือ ที่ช่วยเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน และครู พร้อมด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35