อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

'อนุชา'นำปชช.ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.5

รมต.อนุชา นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.5 เตรียมจัดสวดมนต์ทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 63 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 19.38 น.


เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 23 ต.ค. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ พระครูวิจิตรธรรมคุณ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค. 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของปวงชนชาวไทย

นายอนุชา เปิดเผยว่า พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนี้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมให้ดำเนินการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนต่างจังหวัดกำหนดจัดพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่คนไทยได้ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้สร้างสิ่งต่างๆ อันเป็นคุณูปการแก่ประชาชนชาวไทย เช่น การมีสิ่งสาธารณูปโภคที่ดีในทุกวันนี้ การเป็นสังคมประชาธิปไตยของประเทศชาติ ซึ่งการที่พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมสวดมนต์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีจิตใจที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า อยากให้ลูกหลานไทยได้ระลึกถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงสร้างไว้ให้จวบจนทุกวันนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกสัปดาห์ จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2563 ซึ่งตรงกับ "วันพ่อแห่งชาติ" เป็นวันประวัติศาสตร์ที่เราชาวไทยจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงขอเรียนเชิญพี่พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นกุศลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น