อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

มวล.จับมือ สวรส. วิจัยสาธารณสุขภาคใต้ตอนบน

ม.วลัยลักษณ์ จับมือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สร้างเสริมศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15.02 น.


เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยนายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ การสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และดร.จุไรรัตน์  พรหมใจ  ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

อธิการบดีมวล.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก มวล.และสวรส. ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะการจัดอบรมนักวิจัยในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน เริ่มจากพัฒนาข้อโครงการ และพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระบบสุขภาพ ผ่านการจัดทำโครงการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560  โดยเป้าหมายสำคัญในการลงนามเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างองค์รู้ความเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตภาคใต้ตอนบน  พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภาคใต้ตอนบน

“เรื่องระบบการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่ง มวล.และ สวรส. มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปี 2560 เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านระบบสุขภาพ อย่างเข้มแข็งต่อไป” ศ.ดร.สมบัติ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 32