อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

สพฐ.คลอดปฏิทินรับนักเรียนปี 64

เลขาธิการกพฐ.ลงนามประกาศปฏิทินรับนักเรียนปี 64 แล้ว ม.1 รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. ส่วน ม.4 รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. เผย กระบวนการรับนักเรียนโปร่งใสและตรวจสอบได้ พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.53 น.

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการดังนี้ 1.การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ 4.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างความรับรู้ให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สื่อสารข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ ก่อนประถมศึกษารับสมัครวันที่ 20-24 มี.ค.64 จับสลากวันที่ 28 มี.ค.64 ประกาศผลวันที่ 28 มี.ค.64 และมอบตัววันที่ 4 เม.ย.64 ประถมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ) รับสมัครวันที่ 16-20 เม.ย.64 มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 1 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64 ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 2 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 6 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค ม.4 รับสมัครวันที่ 20-24 ก.พ.64 สอบคัดเลือก 6 มี.ค.64 ประกาศผล 15 มี.ค.64 มอบตัววันที่ 18 มี.ค.64

////

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

ความคิดเห็น