อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ผอ.สันติศึกษา มจร เตือนสติ "เมื่อเริ่มใช้ก.ม.ความสัมพันธ์จะค่อยๆจางไป"

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ชี้เมื่อมีการใช้มาตรการทางกฎหมาย ย่อมหมายถึงความสัมพันธ์ที่แตกหักจนไม่สามารถมองหน้ากันได้ ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.08 น.

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เมื่อเริ่มต้นใช้กฏหมาย ความสัมพันธ์จะค่อยๆ จางคลายไป ผู้คนจำนวนมากมักมีมายาคติว่า กระบวนการทางศาลหรือการใช้กฎหมายไม่ใช่สันติวิธี แต่ความจริงก็ คือ การตัดสินใจนำเอามาตรการทางกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจัดการกับความขัดแย้งนั้น นับเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการข้อพิพาททางเลือกโดยสันติวิธี สิ่งที่น่าสนใจ คือ ลำดับความสำคัญของกระบวนการจัดการข้อพิพาททางเลือกโดยสันติวิธี จะเริ่มต้นจากการเจรจากันเอง (Negotiation) การไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และกฎหมาย หรือกระบวนการทางศาล (Court) จะเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนการทางศาลนั้น จะเป็นมาตรการสุดท้ายที่คู่ความจะนำมาใช้ หากไม่สามารถเจรจากันเองได้ และไม่สามารถใช้คนกลางมาช่วยกันหาทางเลือกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ หรือไม่สามารถสร้างเวทีเพื่อให้ทุกฝ่ายค้นพบทางออกร่วมกันได้แม้กระทั่งศาลเองที่มีหน้าที่หลักในการตัดสินคดีความโดยใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือชี้ถูกชี้ผิด กลับต้องหันมาให้ความสำคัญกับการประนีประนอมยอมความ ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง และให้ทำไปจนถึงชั้นฎีกา แต่ในที่สุดเมื่อหาทางออกไม่ได้ ศาลจึงต้องตัดสิน เหตุผลเพราะต้องการให้คู่ความรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บางคดีในชั้นอุทธรณ์ต้องใช้เวลาประนีประนอมเป็น 10 ครั้งด้วยกันกว่าที่คู่ความจะสามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงระหว่างกันและกันได้ เมื่อใดก็ตามที่คู่ความตัดสินใจใช้มาตรการทางกฎหมาย เมื่อนั้นย่อมหมายความว่าความสัมพันธ์ของคู่ความแตกหักจนไม่สามารถมองหน้ากัน หรืออยู่ร่วมกันได้ จนนำไปสู่การแจ้งความและฟ้องร้องทางคดี อย่างไรก็ตา มถ้ายังพอมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้าง พอผ่อนหนักผ่อนเบา เห็นแก่มิตรภาพที่ดีงามระหว่างกัน และมุ่งสร้างบรรยากาศที่ดีของการอยู่ร่วมกันแล้ว มาตรการของการพูดคุยเพื่อรักษาบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีจะถูกนำมาใช้งาน เพื่อรักษาและขยายพื้นที่ความสัมพันธ์ให้ดีและกว้างมากยิ่งขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    35%
  • ไม่เห็นด้วย
    65%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 45