อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วธ.หนุนประชุมวัฒนธรรมจีน-อาเซียน

“อิทธิพล” ชี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทย-จีนและกลุ่มประเทศอาเซียน เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.53 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการบันทึกเทปวีดิทัศน์การกล่าวสุนทรพจน์สำหรับการประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 7 – 9 ธ.ค. ที่เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปีนี้ วธ. ไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและจีน โดยเฉพาะประเทศไทย จะทำให้ความสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีความยั่งยืนตลอดไป
             
รมว.วธ. กล่าวอีกว่า วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมานับพันปีไม่ว่าจะเป็นจีน ไทย และประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน มีความเจริญด้านวัฒนธรรมเพราะได้ร่วมกันสืบสาน รักษาและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด ดังนั้นการพัฒนาและการสานต่อด้านวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆ ในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นสิ่งที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนต้องร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหน และพัฒนาสืบสานงานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งไทย จีน และประเทศภูมิภาคอาเซียนมีความสัมพันธ์แนบแน่นทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การท่องเที่ยวและการศึกษา โดยเฉพาะไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ซึ่งปีนี้ครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทย นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะได้เฉลิมฉลองไปด้วยกันโดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ทั้งสองประเทศดำเนินการมาตลอด ทั้งนี้จีนให้ความสำคัญกับไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนขึ้นที่กรุงเทพฯ อีกทั้งสองประเทศเปรียบเหมือนพี่น้องและประชาชนเป็นมิตรต่อกัน เพราะไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจีนสนับสนุนไทยในการสร้างความเจริญมาเป็นอย่างดี  
             
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า การประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 มุ่งเน้นการอนุรักษ์ สนับสนุน และการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนระหว่างไทย จีน และกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างความโดดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวชมมรดกทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี ซึ่งชาวจีนนิยมมาเที่ยวกันมาก รวมถึงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และวัดสำคัญในภูมิภาค เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุพนม เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28