อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อว.สุดปีติ'ในหลวง'พระราชที่ดิน สวนดุสิต-สวนสุนันทา

รมว.อว.เผย ได้รับพระราชทานที่ดิน ที่เป็นโฉนดในพระปรมาภิไธย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปลาบปลื้มยินดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.56 น.

ตามที่พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยนั้น  เมื่อวันที่ 22 พ.ย.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า  อว.ได้รับพระราชทานที่ดิน ที่เป็นโฉนดในพระปรมาภิไธย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 60 ไร่โดยประมาณ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 37 ไร่โดยประมาณ ทั้งนี้ อว.มีความปลาบปลื้มยินดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เกิดเป็นกำลังใจมหาศาลในการทำงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตนได้หารือกับมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งและได้สั่งการให้มีการพิธีการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จะนำที่ดินที่ได้รับพระราชทานมา ทำให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ แก่การศึกษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เนื่องจากที่ดินที่ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้รับพระราชทานไปนั้น เคยเป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐาน ดังนั้นนอกจากจะใช้พื้นเพื่อการศึกษาแล้ว ก็ควรที่จะดัดแปลงตำหนักที่ยังคงมีอยู่ เบื้องต้นตนทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี 6 ตำหนัก และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี 2 ตำหนัก จะต้องฟื้นฟูทำให้สวยงามยิ่งขึ้น รวมถึงหากสามารถสร้างอนุสรณ์สถาน หรือ อนุสาวรีย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจ้านายที่เคยประทับอยู่ ก็ควรจะทำตามความเหมาะสมต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42