อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ศธ.ประกาศให้ขรก.หยุดงานหนีม็อบชุมนุมใหญ่

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ข้าราชการหยุด เพื่อทำงานอยู่บ้านในวันที่ 25 พ.ย.หนีม็อบชุมนุมใหญ่ อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.03 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะรักษาราชการแทนปลัด ศธ. ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยปรากฏข้อมูลว่ามีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎร ณ บริเวณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 25 พ.ย.2563 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งได้รับการประสานจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของทหารและตำรวจเกี่ยวกับการเดินทาง เข้าปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม ในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทวงศึกษาธิการแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองกระทรวงศึกษาธิการจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 25 พ.ย. เว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ไม่เกิน 25%


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    32%
  • ไม่เห็นด้วย
    68%

ความคิดเห็น