อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

"เอนก" เซ็นตั้ง "อว.ส่วนหน้า"

"เอนก เหล่าธรรมทัศน์" รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีคำสั่งจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า หรือ “อว.ส่วนหน้า”แล้ว เพื่อคอยรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.56 น.

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนได้มีคำสั่งจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ “อว.ส่วนหน้า” และแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว.ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันแล้ว เพื่อทำหน้าที่ประสานการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน โครงการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนจังหวัดและส่งเสริมนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สำคัญจะเป็นหน่วยงานรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นยังสามารถแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำจังหวัด สำหรับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว.จะมีทั้งสิ้น 76 คน ส่วนใหญ่เป็นอธิการบดีหรือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น