อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

'บดินทรเดชา-เขมะสิริฯ' ห้ามแต่งไปรเวทมาเรียนเด็ดขาด!

โลกออนไลน์แชร์ว่อน "บดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนี" ออกประกาศห้ามนักเรียนแต่งชุดไปรเวท พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองทำความเข้าใจกับบุตรหลาน เช่นเดียวกับ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ลั่นหากฝ่าฝืน ต้องเชิญผู้ปกครองมารับกลับบ้านเท่านั้น อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 01.30 น.


จากกรณีภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลว ประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปเรียนในวันที่ 1 ธ.ค.63 พร้อมกับเผยรายชื่อโรงเรียนทั้งหมด 23 โรงเรียนที่จะร่วมแต่งไปรเวท ขณะที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้ว ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ประกาศจากทางโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 23 โรงเรียนที่กลุ่มKKCและกลุ่มนักเรียนเลวอ้างถึงว่าจะร่วมกิจกรรมแต่งไปรเวทด้วย โดยประกาศระบุว่า ตามพ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มาตรา 5 ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแต่ง เงื่อนไขในการแต่ง และการยกเว้นไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน และนักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกเว้นตามวรรคสอง อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงประกาศให้นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบปฏิบัติของลูกบดินทร กรณีที่นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาเรียนและต้องการเข้าเรียนในชั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.ให้เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบปัญหาและดูแลนักเรียนโดยปกครอง, 2.พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องความสำคัญของเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน สามารถจำแนกนักเรียนจากบุคคลภายนอกได้ชัดเจนและเป็นภาพลักษณ์ของนักเรียนในเครือบดินทรเดชา, 3.ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านทำความเข้าใจกับนักเรียน การสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นเกียรติและความภูมิใจที่มีมายาวนาน จึงควรธำรงรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีไว้สืบไป ทั้งนี้ให้ครู ผู้ปกครองและสมาคมนักเรียนเก่าทุกคนร่วมกันดูแลนักเรียนในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ให้ปฏิบัติตนตามปรัชญา "ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้" ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 63  โดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ยังได้แชร์ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ว่าทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองช่วยดูแลให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน มิเช่นั้นทางฝ่ายปกครองจำเป็นต้องเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านในวันนั้น ๆ เครือข่ายผู้ปกครองฯจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เช็กลิสต์23รร.บอกลาเครื่องแบบ แต่งชุดไปรเวทไปเรียน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

ความคิดเห็น